2014-04-08 15:25:49

Velykinių pamaldų tvarka. Paskutinės vakarienės Mišias Popiežius aukos ligoninėje.


Popiežius Pranciškus vadovaus jau antrosioms savo pontifikato Didžiosios Savaitės ir Velykų apeigoms. Balandžio 13 d. Viešpaties Kančios arba Verbų sekmadienį prasideda Didžioji savaitė. 9.30 val. Romos laiku prasidės popiežiaus Pranciškaus vadovaujama Verbų procesija ir Mišios. Tą pačią dieną bus švenčiama ir XXIX Pasaulinė jaunimo diena. Iškilmėse šv. Petro aikštėje dalyvaujantis brazilų jaunimas perduos Lenkijos jaunimui Pasaulio jaunimo dienų kryžių, kuris pradės naują piligrimystę besiruošiant pasauliniam jaunimo susitikimui Krokuvoje 2016 m.

Didžiojo ketvirtadienio, balandžio 17 d. rytą 9.30 val. popiežius Pranciškus šv. Petro bazilikoje aukos Krizmos Mišias. Paskutinės Vakarienės atminimą, kaip ir pernai, popiežius Pranciškus švęs su kenčiančiaisiais. Mišios bus aukojamos 17.30 val. palaimintojo Karolio Gnocchi įkurtos labdaros draugijos Dieviškosios Apvaizdos Švenčiausiosios Mergelės centre, Romos miesto vakariniame pakrašty. Šis centras veikia kaip ligoninė ir ambulatorija, gydanti ir slauganti neįgaliuosius, visuomenės atstumtus žmones.

Didįjį penktadienį 17 val. Romos laiku popiežius Pranciškus vadovaus Viešpaties Kančios pamaldoms šv. Petro bazilikoje, o 21.15 val. – tradiciniam Kryžiaus keliui prie Koliziejaus.

Didžiojo šeštadienio vakarą 20.30 val. šv. Petro bazilikoje prasidės Popiežiaus vadovaujamas Velyknakčio budėjimas. Velykų sekmadienio rytą 10.15 val. popiežius Pranciškus aukos Velykų dienos Mišias šv. Petro aikštėje, o joms pasibaigus, vidudienį – perskaitys Velykų žinią ir suteiks iškilmingą apaštališkąjį palaiminimą Urbi et orbi.

Atvelykio sekmadienį, balandžio 27 d., 10 val. Romos laiku popiežius Pranciškus aukos Mišias šv. Petro aikštėje ir jų metų paskelbs šventaisiais popiežius Joną XXIII ir Joną Paulių II. Rytojaus dieną po kanonizacijos, ten pat šv. Petro aikštėje 10 val. Popiežiaus vikaras Romos miestui kard. Agostino Vallini aukos padėkos Mišias. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.