2014-04-08 16:45:18

Prancūzijos vyskupų suvažiavimas Lurde. Ką nori pasakyti Šventoji Dvasia?


Balandžio 8 dieną prasidėjo Prancūzijos vyskupų konferencijos pavasarinis posėdis, kuris vyksta Lurde ir kuris truks iki balandžio 11 dienos. Inauguracinę kalbą pasakė Marselio arkivyskupas Georges Pontier, konferencijos pirmininkas.

Marselio arkivyskupas pirmiausia kalbėjo apie Gavėnios ir Velykų laikotarpį, kuriame Bažnyčia prisimena ir apsvarsto pirmųjų Jėzaus mokinių baimę, pasimetimą, neviltį, patirtą persekiojimą ir neapykantą, bet taip pat Dievo Sūnaus triumfą, atleidimą, meilę.

Velykų džiaugsmas, pridūrė ganytojas, netrukdo matyti visas tas situacijas, kuriose žmonės pasaulyje patiria neteisingą ir nežmogišką likimą – Sirijoje, Artimuosiuose Rytuose, Irake, Malyje ir kituose regionuose. Ukrainiečių graikų katalikų Paryžiaus eparchijos vyskupas Borys Gudziak prancūzų vyskupus supažindins su padėtimi Ukrainoje.

Tačiau ir pati prancūzų visuomenė nėra laisva nuo baimių ir nerimo. Ją kankina daug klausimų. Taip pat ir tikintieji, sakė arkivyskupas Pontier, dalinasi šiais giliais klausimais, kurie gali išmušti iš vėžių, padaryti pažeidžiamais. Šie klausimai liečia gyvybės supratimą, gyvenimo pabaigą, vaikų gyvenimą, genetikos tyrimus, teisingumą, uždarbius, svetimšalių priėmimą, gyvenimą pliuralistinėje visuomenėje.

Ką mums nori pasakyti Šventoji Dvasia per šiuos klausimus, kančias, procesus, entuziazmą? Ką Ji norėtų, kad mes pasakytume apie kiekvieno žmogaus ir viso žmogaus gėrį? Koks turėtų būti krikščionio gyvenimas šiandieninėje visuomenėje? – klausė Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas, primindamas, kad vyskupų pareiga yra įsigilinti į šias situacijas Dievo Žodžio ir Bažnyčios minties šviesoje, vyskupų bendrystės ir dvasinio įsiklausymo dvasioje. Mūsų tikėjimas, - sakė arkivyskupas, - neša viltį, kurios reikia pasauliui. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.