2014-04-08 15:21:06

Popiežiaus Pranciškaus homilija: Nėra krikščionybės be Kryžiaus (+video)


Antradienio Mišių pirmasis skaitinys iš Skaičių knygos pasakoja apie neištikimai tautai dykumoje siųstą Dievo bausmę – nuodingus žalčius. Kai tauta prisipažino nusidėjusi, Dievas įsakei Mozei pagaminti varinį žaltį ir iškelti jį ant stulpo. Kiekvienas įgeltas nuodingo žalčio, pažvelgdamas į iškeltą varinį žaltį išsigelbėdavo nuo mirties. Komentuodamas šį skaitinį popiežius Pranciškus sakė, kad žaltys – tai nuodėmės simbolis, tai simbolis to paties gundytojo, kuris suviliojo pirmuosius tėvus. Pats žmogus negali išsigelbėti, tačiau jei jis pažvelgia į iškeltą žaltį, jei jis pažvelgia į savo paties nuodėmes, Dievas jam dovanoja gyvybę. Dykumoje Dievas liepia iškelti nuodėmės vėliavą. Šito neįmanoma suprasti be Kristaus. Šios dienos Evangelijoje Kristus sako: „Kai Žmogaus Sūnų būsite aukštyn iškėlę, – suprasite, kad Aš Esu“ (Jn 8,28).

Krikščionybė tai ne filosofinė doktrina, - kalbėjo popiežius Pranciškus, - tai ir ne gyvenimo programa, kurią vykdydami išliekame gyvi, išmokstame kaip veikia pasaulis, kuriame taiką. Tai tik pasekmės. Krikščionybė yra asmuo, tai tas asmuo, kuris buvo iškeltas ant Kryžiaus, tai asmuo, kuris dėl mūsų išganymo nusižemino iki visiško savęs sunaikinimo, kuris prisiėmė visas nuodėmes, pats tapo nuodėme. Kaip dykumoje buvo iškelta nuodėmė, taip dabar iškeltas Dievas, dėl mūsų tapęs nuodėme. Jame buvo nukryžiuotos visos mūsų nuodėmės. Neįmanoma suprasti krikščionybės, nesistengiant suprasti Dievo Sūnaus visiško nusižeminimo. Jis nusižemino priimdamas tarno išvaizdą, tarnaudamas nusižemino iki mirties, iki kryžiaus mirties.

Kryžius tai ne mūsų bažnyčių papuošalas, ne simbolis, kuriuo mes išsiskiriame iš kitų, - kalbėjo Pranciškus. Kryžius tai slėpinys, Dievo meilės slėpinys. Jis nusižemina, Jis save visiškai sunaikina, Jis tampa nuodėme. „Kur tavo nuodėmės?“ „Nežinau, aš daug jų turiu“. „Ne, tavo nuodėmės yra ant Kryžiaus, Viešpaties žaizdose. Eik tenai jų ieškoti, tavo žaizdos bus pagydytos, tavo nuodėmės bus atleistos“. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.