2014-04-08 16:58:21

Påven i Korea: Mottot och logotypen presenterades i Vatikanen


(08.04.2014) "Res dig, stråla i ljus! Ditt ljus är här, Herrens härlighet går upp över dig.” (Jes, 60:1): Detta är mottot för påven Franciskus kommande apostoliska resa till Korea mellan den 14 och den 18 augusti 2014, det blir den första påvliga resan till Korea sedan Johannes Paulus II:s besök för 25 år sedan.

Mottot och logotypen presenterades i Vatikanen av en delegation från den koreanska biskopskonferensens organisationskommitté som är i Rom den här veckan för att slutföra de mest aktuella detaljerna. Gruppen leds av Fader Chung Ui-Chul och Fader Hur Young-Yup, som ansvarar för liturgin och PR för det påvliga besöket.

Den officiella logotypen är två sammanflätade lågor, en blå och den andra röd, som stiger från två vågor som representerar en båt. Färgerna representerar de båda koreanska staterna och sammanflätningen av lågorna syftar till att lyfta fram en önskan om en återförening av de två nationerna. De blå vågorna som bildar båten är formade som knivblad, som symboliserar den koreanska kyrkans martyrer. Det blå står för Guds nåd, som är lika stor som havet.

Påven Franciskus reser till Sydkorea för att delta i den 6:e asiatiska ungdomsdagen, mellan den 13 och den 17 augusti, som äger rum i stiftet Daejeon, och som kommer att samla unga kristna från hela kontinenten under mottot "Asiatisk ungdom! Vakna! Martyrernas härlighet strålar över er".

Mottot hänvisar till det andra syftet med påven Franciskus besök: saligförklaringen av 124 koreanska martyrer. Dessa är Paul Yun Ji-chung, den första koreanska martyren, och 123 följeslagare som avrättades mellan 1791 och 1888 för sin tro av Joseon-dynastin. För 30 år sedan besökte påven Johannes Paulus II Korea för kanoniseringsceremonin av 103 koreanska martyrer inklusive Andrew Kim Tae-gon, den första koreanska prästen.

Asien har världens snabbast växande katolska befolkningar, mer än en fördubbling i antal under det senaste århundradet, trots att de förblir en religiös minoritet. I Korea har katolicismen växt med uppskattningsvis 70 % under det senaste decenniet - över fem miljoner troende - cirka tio procent av landets befolkning.
All the contents on this site are copyrighted ©.