2014-04-07 15:23:02

Popiežiaus apsilankymas Romos Šv. Grigaliaus Didžiojo parapijoje: „Mūsų silpnumas yra geriausia vieta susitikti Viešpatį“ (+video)


Sekmadienį po pietų popiežius Pranciškus lankėsi Romos Šv. Grigaliaus Didžiojo parapijoje. Popiežių, atvykusį dešimt minučių anksčiau nei planuota, šventoriuje pasitiko Romos vikaras kardinolas Agostino Vallini, kiti dvasininkai. Išpuoštoje aikštėje vos tilpo parapijiečių minia. Tai jau šeštoji parapija, kurią nuo savo pontifikato pradžios aplanko popiežius.

Prieš Mišias popiežius susitiko su parapijos vaikais ir jaunimu, skautais, pabrėždamas, kad negalime gyventi neturėdami tikros vilties, „kuri niekuomet nenuvilia, nes tai Dievo dovana“. Vėliau Šventasis Tėvas susitiko su ligoniais ir senyvais žmonėmis, kurių prašė melstis už jį, kalbėjo apie kančios prasmę, primindamas, kad „Jėzus mus išpirko ant kryžiaus, ir kai gauname ligos kryžių, tampame panašūs į Jėzų“. Po susitikimo su sužadėtiniais bei šeimomis, kurios neseniai pakrikštijo vaikus, popiežius kreipėsi į parapijoje veikiančios asociacijos „La Prora“ savanorius, besirūpinančius buvusių kalinių ir priklausomybes turėjusių žmonių integracija į visuomenę. Jiems popiežius sakė, kad būtent kiekvieno iš mūsų žmogiškas silpnumas yra „geriausia vieta susitikti Viešpatį. Jėzų mes randame savo nuodėmėse, kaltėse, klaidose“. Popiežius aplankė ir „Artimo meilės namus“, kur šalia bažnyčios įkurtame pastate esančiame seserys karmelitės, padedamos parapijiečių, rūpinasi vargšais.

Zakristijoje išklausęs penkių parapijiečių išpažinčių, popiežius aukojo Mišias. „Tik Jėzaus galia gali padėti mums išeiti iš mirusių mūsų širdies užkampių, nuodėmės kapų, kuriuos visi nešiojamės“. Taip popiežius Pranciškus kalbėjo apie sekmadienio Evangelijoje aprašytą Lozoriaus prikėlimo istoriją. Homilijoje jis priminė, kad visi savo širdyje turime tokių vietų, kurios yra apmirę. „Visi esame nusidėjėliai, ar ne? Tačiau jei esame labai stipriai prisirišę prie šių kapų, juos savyje saugome, nenorime, kad mūsų širdis pilnai prisikeltų gyvenimui, tada mes vis labiau gendame ir mūsų siela, kaip sako Morta, „ima dvokti“, skleisti kvapą žmogaus, kuris prisirišęs prie nuodėmės“. Popiežius tęsė, kad Gavėnia mums padeda suprasti, kuri mūsų sielos dalis mirusi, ir nustumti gėdos akmenį, kai išgirstame Jėzų sakant: „Išeik iš kapo, kurį laikai savyje“.

Šventasis Tėvas priminė, kad penktąjį Gavėnios sekmadienį besiruošiantieji krikštui gavo Dievo Žodį, ir taip pat kaip per Viešpaties Angelo maldą sekmadienio vidudienį, padovanojo tikintiesiems kišeninę Bibliją. „Visada nešiokitės ją su savimi ir skaitykite – kai stovite eilėje ar važiuojate autobusu“, - ragino popiežius.

Liturgijos pabaigoje sveikindamas popiežių, parapijos klebonas įteikė jam krepšį, pilną laiškų. „Kai laikysite šią rankeną, prisiminkite, kad mes jaučiamės vedami Jūsų tvirtos ir rūpestingos tėviškos rankos“. Po Mišių popiežius grįžo į Vatikaną. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.