2014-04-07 16:01:28

Påven Franciskus godkänner förslag om IOR:s framtid


(07.04.2014) Den Heliga Stolens presskontor har utfärdat ett uttalande som meddelar att påven Franciskus har godkänt ett förslag om framtiden för Istituto per le Opere di Religione (IOR), som bekräftar vikten av IOR:s mission till gagn för den katolska kyrkan, Heliga Stolen och Vatikanstaten.

Uttalandet lyder:

Den Helige Fadern har godkänt ett förslag om framtiden för Istituto per le Opere di Religione (IOR), som bekräftar vikten av IOR:s mission till gagn för den katolska kyrkan, Heliga Stolen och Vatikanstaten.

Förslaget har utvecklats gemensamt av företrädare för den Påvliga IOR-kommissionen (CRIOR), Påvliga kommissionen för Heliga stolens ekonomiska och administrativa organisation (COSEA), IOR:s kardinalskommission och arbetsledningen för IOR, som presenterades för den Helige Fadern av kardinalprefekten för ekonomisekretariatet med samtycke av kardinal Santos Abril Y Castelló, ordförande i IOR:s kardinalskommission. Den bygger på informationen om den rättsliga ställningen av IOR och dess verksamhet som samlades in av CRIOR och som presenterades för den Helige Fadern och hans kardinalsråd i februari 2014.

IOR kommer att fortsätta att fungera med försiktighet och förse den katolska kyrkan i världen med specialiserade finansiella tjänster. De värdefulla tjänster som kan erbjudas av Institutet bistår den Helige Fadern i hans mission som universell herde och hjälper även institutioner och personer som samarbetar med honom i hans ämbete.

Med bekräftelsen av IOR:s mission och på begäran av kardinalprefekt Pell, kommer ordförande i arbetsledningen, Ernst von Freyberg, och förvaltningen av IOR, att slutföra sin plan att säkerställa att IOR kan fullgöra sitt uppdrag som en del av de nya finansiella strukturerna inom den Heliga Stolen / Vatikanstaten. Planen kommer att presenteras för påvens kardinalsråd och för ekonomirådet.

Verksamheten inom IOR kommer att fortsätta att falla under AIF:s myndighetstillsyn (Autorità di informazione Finanziaria), som är den behöriga myndigheten inom den Heliga stolen och Vatikanstaten. I enlighet med ett Motu Proprio från den 8 augusti 2013 och den 15 november 2013, samt lag nr XVIII om öppenhet, övervakning och finansiell information, som trädde i kraft den 8 oktober 2013, har en övergripande rättslig och institutionell ram införts för att reglera den finansiella verksamheten inom Heliga Stolen och Vatikanstaten. I detta avseende har kardinalprefekten Pell bekräftat vikten av en hållbar systematisk anpassning av den rättsliga ramen för den Heliga stolen / Vatikanstaten med den bästa internationella regleringspraxisen. Strikt myndighetstillsyn och förbättrad överensstämmelse, öppenhet och verksamhet som påbörjats under 2012 och som kraftigt accelererades under 2013 är avgörande för institutets framtid.
All the contents on this site are copyrighted ©.