2014-04-05 17:03:00

Popiežiaus pokalbis su Flandrijos jaunimu. „Jei žmogus stengiasi būti sąžiningas, jis suranda Dievą“


Laidas flamandų kalba transliuojantis Belgijos televizijos kanalas VRT perdavė popiežiaus Pranciškaus pokalbį su keliais jaunuoliais. Pokalbis su Popiežiumi buvo dalis Flandrijos jaunimo pastoracijos projekto. Popiežiaus pokalbis įvyko kovo 31 d. Vatikane. Susitikime dalyvavo ir Gento vyskupas Lucas Van Looy.

Pirmiausia jaunuoliai Popiežių paklausė ar jis laimingas. Aišku, esu lamingas, - atsakė Pranciškus. Tačiau tai rami laimė, nes žmogus sulaukęs mano amžiaus yra laimingas kitaip negu jaunas žmogus. Tai didelė vidinė ramybė, tai laimingumo jausmas, kuris ateina su amžiumi. Tai nereiškia, kad nėra problemų, tačiau įvairios gyvenime pasitaikančios problemos to džiaugsmo, to laimės pojūčio neatima. Man tai nepaprasta Dievo malonė. Šis laimės jausmas ne mano nuopelnas, bet Dievo malonė.

Klausiamas kodėl tiek daug dėmesio skiria skurdą kenčiantiems žmonėms, popiežius atsakė, kad vargšai yra Evangelijos širdyje. Prieš porą mėnesių vienas žmogus pasakė: „Šis popiežius komunistas!“ Ne! – sakė Pranciškus. Tai ne komunizmo, bet Evangelijos vėliava. Dažnai žmonių skurdas ideologizuojamas, bet aš manau, kad skurdą kenčiantys žmonės yra Jėzaus žinios centre. Gana pasiskaityti Evangeliją. Bėda ta, kad skurdo problema istorijoje kai kuriais atvejais buvo ideologizuojama.

Kokią žinią Popiežius skelbia jaunimui? Visi esame broliai, - atsakė Pranciškus. Tikintus, netikintys, vieną ar kitą religiją išpažįstantys, žydai, musulmonai... visi esame broliai! Žmogus yra istorijos centre ir tai svarbiausia. Dabartiniu istorijos metu matome, kad žmogus išstumiamas iš centro, kad jis nusilysta į pakraščius, o į centrą atsistoja pinigai, valdžia. Mes turime darbuotis dėl žmonių, dėl moterų ir vyrų, kurie yra Dievo paveikslas.

Klausiamas apie Dievo ieškojimą, popiežius Pranciškus sakė, kad tai gali būti nelengva, tačiau jei žmogus stengiasi būti sąžiningas, jei ieško tiesos, jei eina gėrio ir grožio keliu, jis eina Dievo link ir jį anksčiau ar vėliau suras. Vis dėlto kelias ilgas ir kai kurie žmonės savo gyvenime jo nesuranda arba nesuvokia, kad surado. Tačiau jei žmonės yra sąžiningi savęs pačių atžvilgiu, jei myli grožį, jie bręsta kaip asmenybės, pajėgios pažinti Dievą, patirti šią malonę. Nes susitikimas su Dievu yra malonė.

Vienas jaunuolių paklausė Popiežių ko jis išmoko iš savo klaidų. Klaidos tai gyvenimo mokytojos, - atsakė Pranciškus. Daug iš jų galima išmokti. Kartais jos tave pažemina, nes žmonės mėgsta apie save galvoti kaip apie antžmogius, supermenus. O štai tu suklysti ir esi pažemintas, pastatytas į savo vietą. Nemanau, kad iš visų klaidų pasimokiau, nes esu užsispyręs ir dėl to mokytis nelengva, - tęsė Šventasis Tėvas. Tačiau iš daugelio klaidų pasimokiau ir tai man išėjo į gera.

Ko bijote? Bijau savęs, - atsakė Šventasis Tėvas juokdamasis. Evangelijoje Jėzus daug kartų sako: „Nebijokite!“ Jis tai sako todėl, kad baimę mes suvokiame kaip normalų dalyką. Mes bijome gyvenimo, bijome iššūkių, bijome Dievo. Dėl to ir esame kviečiami nebijoti, esame kviečiami visas abejones išsiaiškinti Dievo akivaizdoje ir prašyti kitų žmonių pagalbos, nes baimė nėra gera patarėja. Baimė gali būti ir pozityvi, tai ta baimė, kurią galėtume pavadinti atsargumu, tai baimė suklupti. Bet yra ir bloga baimė, ta kuri žmogų sukausto ir neleidžia jam veikti. Šią baimę reikia atmesti.

Galiausiai iš Flandrijos atvykęs jaunimas paklausė ko popiežius juos norėtų paklausti. Klausimas, kurį jums užduodu nėra labai originalus. Aš jį pasiskolinau iš Evangelijos. Kur jūsų lobis? Kur jūsų širdis? Kokį lobį nešiojiesi širdyje. Šį klausimą jūs patys sau užduokite ir kai grįšite į namus pabandykite į jį atsakyti,- sakė popiežius Pranciškus susitikęs su Flandrijos jaunimu. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.