2014-04-04 16:34:12

Popiežiaus Pranciškaus homilija: neįmanoma uždaryti Šventosios Dvasios į narvą (+video)


Kas skelbia Evangeliją, tas susiduria su priešiškumu ir persekiojimais. Tai aiškiai sako šios dienos Evangelija, - kalbėjo popiežius penktadienio Mišių homilijoje komentuodamas Evangelijos pagal Joną ištrauką, kalbančią apie nesupratimą ir priešiškumą, su kuriuo susidūrė Jėzus.

Šios dienos Evangelija sako, kad Jėzus tomis dienomis slėpėsi, nes dar nebuvo atėjusi jo valanda. Tačiau Jėzus žinojo kas jo laukia. Jis nuo pat pradžių buvo persekiojamas. Prisimename, kad kai savo veiklos pradžioje grįžo į savo miestelį ir mokė sinagogoje, žmonės iš pradžių juo žavėjosi, bet paskui ėmė kalbėti: Mes juk žinome iš kur jisai kilęs. Juk jis vienas iš mūsų! Kokią teisę jis turi mus kokyti; kokius mokslus jis baigęs? Ir jį atstūmė. Panašiai dedasi ir dabar. „Mes žinome, iš kur jis kilęs. O kai ateis Mesijas, niekas nežinos, iš kur jis“. Jie atstumia Viešpatį. Jie sumenkina pranašą, norėdami atimti iš jo autoritetą. „Jis šabo dieną daro stebuklus! Šeštadienį juk draudžiama dirbti, vadinasi jis yra nusidėjėlis! Jis pietauja kartu su nusidėjėliais, vadinasi jis nėra Dievo žmogus!“ Jie atstumia Jėzų. Kodėl? Dėl to, - sakė Popiežius, - kad Jėzus išėjo iš siauros religinės aplinkos, iš narvo, ir kitus siekė išvesti. Pranašas kovoja su tais, kurie norėtų Šventąją Dvasią uždaryti į narvą. Ir dėl to jis persekiojamas. Visada! Pranašų persekiojimai nesibaigė Jėzaus mirtimi ir prisikėlimu. Persekiojimai tęsiasi ir Bažnyčios laikais, ir iš vidaus, ir iš išorės.

Persekiojami ir Bažnyčios mąstytojai. Aš šią akimirką galvoju apie vieną, gyvenusi ne labai senais laikais, geros valios žmogų, tikrą pranašą, kuris priekaištavo Bažnyčiai, kad ji nutolo nuo Viešpaties kelio, - sakė Popiežius. Jis tuoj pat buvo išbartas, jo raštai pateko į draudžiamų knygų indeksą, jam buvo uždrausta dėstyti. Taip jo gyvenimas ir baigėsi. Ir tai buvo visai neseniai. Tačiau praėjo kiek laiko ir jis dabar palaimintasis! Kaip gi taip: vakar eretikas, o šiandien palaimintasis? Tie kas vakar turėjo valdžią, norėjo jį nutildyti, nes jiems nepatiko ką jis kalbėjo. Tačiau Bažnyčia, ačiū Dievui, sugeba apgailėti savo klaidas ir sako: „Ne; jis buvo geras žmogus. Jis ėjo šventumo keliu. Jis palaimintasis!“

Kenčia persekiojimus visi žmonės, kuriuos pasirenka Šventoji Dvasia, kad per juos skelbtų tiesą. Geriausias to pavyzdys, ikona yra Jėzus. Krikščionys persekiojami ir šiandien. Drįstu sakyti, - pridūrė Pranciškus, - kad šiandien turime daugiau kankinių negu pirmaisiais amžiais. Šiandien kai kuriose šalyse už Evangelijos turėjimą namuose, už katekizmo mokymą baudžiama mirties bausme arba kalėjimu. Katalikams draudžiama susitikus kartu melstis. Įmanoma melstis tik pasislėpus. Tai kaip jie švenčia Eucharistiją? Surengia gimimo dienos šventę, o iš tiesų prieš tai švenčia Eucharistiją. O kai pamato policiją, viską paslepia ir ima dainuoti „ilgiausių metų!“. Kai policininkai pasitraukia, toliau švenčiama Eucharistiją. Šitaip žmonės meldžiasi. Ir tai dedasi šiandien!

Persekiojimų istorija – tai Viešpaties kelias ir kelias tų, kas seka Viešpačiu. Tačiau kas su Viešpačiui keliauja, tas su Juo pasiekia ir tikslą; per Kryžių pasiekia Prisikėlimą. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.