2014-04-04 16:01:52

Påven Franciskus: 5 frågor från belgiska ungdomar på TV


(04.04.2014) Efter de kända tidningsintervjuerna i Italien, beviljade påven Franciskus nyligen en intervju till en grupp ungdomar. Intervjun skedde förra måndagen i Vatikanen och det var en grupp belgiska ungdomar som fick chansen att tala med påven om lycka, de fattiga, tron på Gud, mänsklighetens öde, arbetslöshet och rädsla. Intervjun sändes den 3 april på belgisk TV. Initiativet var en del av ett kommunikationsprojekt ”Verse Vis” som främjas av den flamländska kyrkans själavård bland ungdomar. 5 flamländska ungdomar fick chansen att tala med påven under 45 minuter och filma hela mötet.

"I detta historiska ögonblick”, sa påven till ungdomarna, ”skjuts människan bort från centrum. Han skjuts till periferin, och den centrala platsen - åtminstone nu - upptas av makt och pengar. Och i denna värld, där makt och pengar står i centrum, skjuts ungdomar bort. Barn skjuts undan: vi vill inte ha barn, vi vill ha färre av dem, familjer är mindre, de vill inte ha barn".

"De äldre skjuts bort”, sa påven, ”många äldre dör av dold eutanasi eftersom de inte har någon som vårdar dem och dör. Och nu drivs de unga bort. Tänk att i Italien, till exempel, är ungdomsarbetslösheten, bland ungdomar under 25 år, nästan 50 %. Vi har gått in i en "slit-och-släng kultur". Vad som inte tjänar globaliseringens ändamål kastas bort; äldre, barn, ungdomar kastas bort." "Men jag pratar med många unga politiker från vänster och höger: de gläder mig för att de talar med en ny musik, en ny typ av politik, och det inger mig hopp."

I slutet av intervjun , vände sig en ung man till påven och frågade om han hade en fråga för dem. ”Det är inte en originell fråga som jag vill ställa er. Jag tar den från evangeliet. Men jag tror att efter ni har hört den, att den är den rätta just nu: Var är din skatt, var är ditt hjärta? Vilken skatt fokuserar ditt hjärta på?" Påven förklarade att det kan finnas många skatter: "Makt, pengar, stolthet. Eller godhet, skönhet, viljan att göra gott. Var är din skatt? Detta är den fråga som jag ställer er, men ni måste svara på den själva, för er själva, hemma."

"Efter hans val i mars 2013 - skrev ungdomarna på hemsidan www.versevis.be - har påven Franciskus infört en frisk fläkt i den katolska kyrkan. Han är en inspirationskälla för många unga människor. Tack vare hans närvaro var vår pilgrimsfärd till Världsungdomsdagen i Rio de Janeiro förra sommaren oförglömlig. I år satte vi ribban ännu högre, vårt mål var att träffa påven Franciskus personligen”. "En dag fick vi idén att intervjua påven. Vi blev förvånade över att påven Franciskus omedelbart gick med på att intervjuas av oss. Vi förberedde intervjun tillsammans och sedan reste fem av oss för att möta honom".All the contents on this site are copyrighted ©.