2014-04-03 12:29:43

Tweet i Papës, 3 prill 2014


Nuk mund të mësohemi me situatat e poshtërimit e të mjerimit, që na rrethojnë. I krishteri duhet të kundërveprojë.All the contents on this site are copyrighted ©.