2014-04-03 10:00:43

Program púte pápeža Františka do Svätej zeme


Program púte Svätého Otca Františka do Svätej zeme, konanej od 24. do 26. mája 2014 pri príležitosti 50. výročia stretnutia pápeža Pavla VI. a patriarchu Atenagora v Jeruzaleme. Pôjde o návštevu Jordánskeho kráľovstva, Palestíny a Izraela. Tri hlavné etapy druhej zahraničnej apoštolskej cesty pápeža Františka, jedinej v roku 2014, predstavujú mestá Ammán, Betlehem a Jeruzalem.

Sobota 24. mája 2014
08.15 Odlet z rímskeho letiska Fiumicino do Ammánu.
13.00 Prílet na medzinárodné letisko Queen Alia v Ammáne.
13.45 Privítací ceremoniál v kráľovskom paláci Al-Husseini v Ammáne.
Zdvorilostná návšteva u kráľa a kráľovnej Jordánska.
14.20 Stretnutie s predstaviteľmi Jordánskeho kráľovstva. Príhovor Svätého Otca.
16.00 Svätá omša na medzinárodnom štadióne v Ammáne. Homília Svätého Otca.
19.00 Návšteva miesta krstu v Betánii za Jordánom.
19.15 Stretnutie s utečencami a mladými s telesným znevýhodnením v latinskom
kostole v Betánii za Jordánom.

Nedeľa 25. mája 2014
08.15 Rozlúčka s Jordánskom na medzinárodnom letisku Queen Alia v Ammáne.
08.30 Odlet vrtuľníkom do Betlehema.
09.20 Prílet do Betlehema.
09.30 Privítací ceremoniál v Prezidentskom paláci v Betleheme.
Zdvorilostná návšteva u prezidenta Štátu Palestína.
10.00 Stretnutie s predstaviteľmi Palestíny. Príhovor Svätého Otca.
11.00 Svätá omša na Námestí jasličiek v Betleheme. Homília Svätého Otca.
Príhovor pápeža Františka pred modlitbou Raduj sa, Nebies Kráľovná.
13.30 Obed s palestínskymi rodinami vo františkánskom konvente Nový dom v
Betleheme
15.00 Súkromná návšteva v Jaskyni narodenia Pána v Betleheme.
15.20 Stretnutie s deťmi z utečeneckých táborov Dheisheh, Aida a Beit Jibrin v
stredisku tábora Dheisheh.
15.45 Rozlúčka s Palestínou na letisku v Betleheme.
16.00 Odlet vrtuľníkom z Betlehema na medzinárodné letisko Ben Gurion v Tel
Avive.
16.30 Privítací ceremoniál na letisku Ben Gurion v Tel Avive. Príhovor Svätého
Otca.
17.15 Presun vrtuľníkom do Jeruzalema.
17.45 Prílet vrtuľníkom na Monte Scopus v Jeruzaleme.
18.15 Súkromné stretnutie s ekumenickým patriarchom Konštantínopolu
Bartolomejom I. Podpísanie spoločného prehlásenia.
19.00 Ekumenické stretnutie pri príležitosti 50. výročia historického jeruzalemského
stretnutia pápeža Pavla VI. a patriarchu Atenagora v Bazilike svätého hrobu.
Príhovor Svätého Otca.
20.15 Večera s patriarchami, biskupmi a pápežským sprievodom v sídle Latinského
patriarchátu v Jeruzaleme.

Pondelok 26. mája 2014
08.15 Návšteva u Veľkého muftiho Jeruzalema v budove Najvyššej rady na
Chrámovej hore. Príhovor Svätého Otca.
09.10 Návšteva pri Múre nárekov v Jeruzaleme.
09.45 Položenie kvetov na izraelskom národnom cintoríne na Herzlovom vrchu.
10.00 Návšteva pamätníka Yad Vashem v Jeruzaleme. Príhovor Svätého Otca.
10.45 Zdvorilostná návšteva dvoch vrchných rabínov Izraela v centre Heichal
Shlomo v blízkosti Veľkej jeruzalemskej synagógy. Príhovor Svätého Otca.
11.45 Zdvorilostná návšteva u prezidenta Štátu Izrael v prezidentskom paláci v
Jeruzaleme. Príhovor Svätého Otca.
13.00 Súkromná audiencia u predsedu vlády Izraela v Jeruzalemskom stredisku
Notre Dame.
13.30 Obed pápeža so sprievodom v Jeruzalemskom stredisku Notre Dame.
15.30 Súkromná návšteva u ekumenického patriarchu Konštantínopolu pri
pravoslávnom kostole na Olivovej hore.
16.00 Stretnutie s kňazmi, rehoľníkmi, rehoľnými sestrami a seminaristami v kostole
Getsemani na Olivovej hore. Príhovor Svätého Otca.
17.20 Svätá omša s ordinármi Svätej zeme a pápežským sprievodom vo Večeradle v
Jeruzaleme. Homília Svätého Otca.
19.30 Presun vrtuľníkom z Monte Scopus v Jeruzaleme na Medzinárodné
letisko Ben Gurion v Tel Avive.
20.00 Rozlúčka s Izraelským štátom na letisku v Tel Avive.
20.15 Odlet z Tel Avivu do Ríma.
23.00 Prílet na rímske letisko Ciampino.

Časový posun: Rím + 2UTC, Ammán +3 UTC, Betlehem +3 UTC, Jeruzalem +3 UTC. -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.