2014-04-02 14:15:42

Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezė apie santuokos sakramentą (+video)


Trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus kalbėjo apie santuokos sakramentą ir šia katecheze užbaigė prieš porą mėnesių pradėtą sakramentams skirtų katechezių ciklą.

Pasak Popiežiaus, apmąstydami šį sakramentą, mes prisiliečiame prie Dievo plano širdies, prie sandoros su savo tauta, tai yra su mumis visais, prie bendrystės plano esmės. Pradžios knygoje, pasakojimo apie pasaulio sukūrimą pabaigoje, sakoma: „Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį; vyrą ir moterį; sukūrė juos... Todėl vyras palieka savo tėvą ir motiną, glaudžiasi prie savo žmonos, ir jie tampa vienu kūnu“ (Per 1,27; 2,24). Dievo paveikslas – tai sutuoktinių pora, vyras ir moteris, abu kartu, ne tik vyras ir ne tik moteris, bet abu. Toks yra Dievo paveikslas. Esame sukurti meilei. Esame sukurti kaip Dievo meilės atspindys. Santuokoje vyras ir moteris įvykdo savo bendrystės ir vienybės pašaukimą. Santuoka yra Dievo meilės mums ikona. Dievas yra Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios amžina ir tobula bendrystė ir vienybė. Šis Dievo slėpinys atsispindi santuokoje.

Toliau katechezėje popiežius Pranciškus paminėjo krikščionių santuokoje atsispindintį Kristaus santuokinį ryšį su savo Bažnyčia, apie kurį kalba šv. Paulius savo laiške efeziečiams (plg. Ef 5,21-33). Bažnyčia yra Kristaus sutuoktinė. Tad santuoka yra specifinis pašaukimas ir ji turi būti suvokiama kaip pašventinimas. Vyrą ir moterį pašventina jų meilė. Sutuoktiniai Sakramento galia yra gavę misiją savo gyvenimu, taip pat ir mažais kasdieniais dalykais, padaryti regimą Kristaus meilę Bažnyčiai.

Santuokoje glūdi nuostabus Dievo planas. Jis vykdomas labai paprastai, su visu žmonėms būdingu pažeidžiamumu. Juk puikiai žinome su kokiais sunkumais tenka susidurti sutuoktiniams. Dėl to labai svarbu išlaikyti artimą bendrystę su Dievu, kuris yra santuokinio ryšio pagrindas. Kai šeima meldžiasi, kai vyras meldžiasi už žmoną ir žmona už vyra, jų santuokos ryšys tvirtas. Malda labai svarbi ne tik ypatingais gyvenimo momentais, bet ir pradedant bei užbaigiant dieną, prieš valgį. Popiežius Pranciškus kvietė atrasti Rožinio maldą, kuri mums priartina Mariją, Šeimų karalienę, šventąjį Juozapą, ir visą Šventąją šeimą, pavyzdį kiekvienai šeimai. Centre visada turi būti Eucharistija, švenčiama kartu sekmadieniais: tenai, prie Dievo Žodžio ir Kristaus Kūno stalo sutuoktiniai gaus jėgų kasdien mylėti, atleisti, vienas kitam padėti.

Šiandien šeimų gyvenime netrūksta sunkumų: nėra darbo, neužtenka pinigų, vaikai turi problemų. Dažnai dėl to atsiranda nervingumo, barnių. Tačiau dėl to neturime liūdėti, nes toks yra žmogaus likimas. Aš visada patariu sutuoktiniams, - sakė popiežius Pranciškus, - kiekvieną dieną užbaikite susitaikę. Juk gana vieno švelnaus žodžio ar nedidelio gesto. Šia proga Popiežius vėl priminė jau ne vieną kartą kartotus tris žodžius: prašau, ačiū, atsiprašau. Šie trys žodžiai, sutuoktinių malda vienas už kitą, taikiai užbaigta kiekviena diena padės sutuoktiniams eiti pirmyn. (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.