2014-04-02 09:34:15

Det Påvliga rådet för social kommunikation firar femtio år


(02.04.2014)Att kommunicera evangeliets glada nyhet till alla jorden hörn är den utmanande uppgiften som det Påvliga Rådet för Social Kommunikation har och den 2 april var det femtio år sedan rådet grundades.

Det var påven Paulus VI som grundade kommissionen under det Andra Vatikankonciliet ochden bestod av experter inom film, radio, TV och press. Påven Paulus var personligen närvarande vid det första sammanträdet och några månader senare besökte han huvudkontoret som hade vuxit och även tre år senare då de organiserade Världskommunikationsdagen som började firas i länder runt om i hela världen varje år på söndagen före pingst. Påven Johannes Paulus II upphöjde sedan kommissionen till ett Påvligt råd och sedan dess har det snabbt följt med in i internet-eran.

Men kommissionen har en ännu längre historia bakom sig och går tillbaka till åren efter Andra Världskriget. Nuvarande ordförande ärkebiskop Claudio Maria Celli berättar för Vatikanradion att den första kommissionen 1948 under påven Pius XII främst hanterade film och hur kyrkan uppmärksammade det. Dekretet ”Inter Mirifica” om kommunikationsredskap godkändes av biskopskonferensen den 4 december 1963. Kyrkan har följt med i medieutvecklingen för att följa människors liv. Idag talar vi om den digitala kulturen och internet är inte bara en utveckling av en ny kultur utan även en ny miljö som människor lever i och vi är kallade att förkunna Evangeliet genom att vara närvarande i dessa sociala nätverk.
All the contents on this site are copyrighted ©.