2014-04-01 16:57:52

Tweet i Papës 1 prill 2014


Të dashur priundër, mësojini fëmijët tuaj të luten. Lutuni me ta!
All the contents on this site are copyrighted ©.