2014-04-01 17:45:02

Kardinolas Sandri apie Joną Paulių II: Tikėjome, kad jis yra šventasis. Dabar tai mums autoritetingai patvirtina Bažnyčia.


Prieš 9 metus, 2005-ųjų balandžio 2-sosios vakarą mirė popiežius Jonas Paulius II. Žinią apie Šventėjo Tėvo mirtį paskelbė tuometinis Popiežiaus Valstybės sekretoriaus pavaduotojas, šiandien – Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas kard. Leonardo Sandri. Tą vakarą dešimtys tūkstančių žmonių buvo susirinkę į šv. Petro aikštę melstis už mirštantį popiežių. Į minios priekį išėjęs akriv. Sandri pranešė: „Brangieji broliai ir seserys, mūsų mylimas Šventasis Tėvas Jonas Paulius II 21.37 val. sugrįžo į Tėvo namus. Melskimės už jį“.

Minint Jono Pauliaus II mirties devintąsias metines ir jau beveik priartėjus jo kanonizacijai, kard. Sandri Vatikano radijui sakė, kad jis niekada neužmirš ano vakaro prieš devynerius metus. Tai buvo nepaprastai gilūs įspūdžiai, - sakė kardinolas Sandri. Ypač dabar, kai jau priartėjo kanonizacija, aš jaučiu, kad buvau nevertas įrankis, kad nebuvau vertas pranešti apie Šventojo sugrįžimą į Tėvo namus, didžiojo Evangelijos skelbėjo, taikos žmogaus, žmogaus, kurio gilus vidinis gyvenimas buvo visos jog veiklos pagrindas, žmogaus, kuris su griežtumu sau pačiam, su nepaprastu kuklumu vykdė savo tarnystę.

Jau 2005 m. balandžio 8-ąją, Popiežiaus laidotuvių dieną, jose dalyvavę žmonės neabejojo, kad Jonas Paulius II yra šventasis. Dabar tai bus patvirtinta autoritetingu Bažnyčios sprendimu. Turime atsiminti, - sakė kard. Leonardo Sandri, - kad kanonizacijos formulė prilygsta kone dogminiam patvirtinimui, kad Jis yra Danguje ir kad mes, kurie manėme, kad jis buvo šventasis jau tada kai su juos susipa˛inome ar tada kai Petro aikštėje šaukėme „santo subito“ (tuoj pat šventuoju), dabar turime Bažnyčios autoritetu patvirtintą tikrumą, kad šis mūsų šventasis tikrai yra Dievo artumoje, kad jis jau mato Dievą veikas į veidą. Tai kanonizacijos iškilme mums sako Bažnyčia, tai mus sako dabartinis vyriausiasis Bažnyčios ganytojas popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.