2014-03-31 17:25:48

Spaudos konferencijoje pristatyta Jono Pauliaus II ir Jono XXIII kanonizacija: visi yra kviečiami, daug informacijos socialiniuose tinkluose


Pirmadienį spaudos konferencijoje Vatikano spaudos salėje buvo pristatyta popiežių Jono XXIII ir Jono Pauliaus II kanonizacijos šventė, vyksianti sekmadienį po Velykų, balandžio 27 dieną, Romoje. Bažnyčios liturginiame kalendoriuje ši diena yra Gailestingumo sekmadienis.

Šių dviejų popiežių skelbimas šventaisiais, sakė kardinolas Agostino Vallini, popiežiaus vikaras Romos miestui, yra „Dievo malonė, kurią Viešpats mums suteikia nurodydamas kaip krikščioniško gyvenimo pavyzdžius du tikėjimo vyrus. Tad eikime jų keliu, didelio dvasingumo keliu. (...) Tai dvasinė žinia, nes tai šventumo šventė“.

Vatikano spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi SJ dar kartą priminė, kad į kanonizacijos apeigas yra kviečiami visi. Nebus jokių bilietų, Šv. Petro aikštė ir į ją vedanti Conciliazione gatvė yra atviros visiems. Per kanonizacijos apeigas bus sugiedota Dieviškojo Gailestingumo karūna, popiežiaus vadovaujamas Mišias koncelebruos apie tūkstantis kunigų, tarp kurių daug vyskupų ir kardinolų. Į pamaldas, pasak t. Lombardi, be abejonės yra pakviestas ir popiežius emeritas Benediktas XVI, tačiau jo dalyvavimas priklausys ir nuo jo savijautos šventės metu.

Kanonizacijos dienomis visoje Bažnyčioje numatyta daugybė renginių, ypač popiežių Jono XXIII ir Jono Pauliaus II gimtosiose vyskupijose: Bergamo ir Krokuvos.

Romoje balandžio 22 dienos vakare šv. Jono Laterane katedroje bus surengtas susitikimas su jaunimu, dalyvaujant abiejų popiežių kanonizacijos bylų postulatoriams. Naktis prieš kanonizacijos rytą taip pat bus skirta maldai, daug bažnyčių Romos centre bus atviros, jose vyks pamaldos, būsimų šventųjų tekstų skaitymai. Kitą dieną po kanonizacijos šv. Petro bazilikos klebonas kardinolas Angelo Comastri vadovaus padėkos Mišioms.

Spaudos konferencijoje taip pat priminta, kad apie būsimus šventuosius galima išgirsti ir susipažinti tiek tradicinėse Bažnyčios informacijos priemonėse, tiek specialiai ta proga sukurtuose interneto portaluose ir socialinių tinklų profiliuose. Penkiomis kalbomis apie šventuosius popiežius informacija bus pateikta interneto svetainėse www.2papisanti.org ir ; keliomis kalbomis veikia profiliai Facebook, Twitter ir Youtube tinkluose. Turintys išmaniuosius įrenginius po kelių dienų nesunkiai atras „Santo Subito“, taip pat keliomis kalbomis, programėlę, per kurią gaus nemažai informacijos apie Jono Pauliaus II ir Jono XXIII kanonizacijos apeigas ir apie juos pačius. Ne tik televizijos ir radijo kanalais, bet ir socialiniuose tinkluose kanonizacijos apeigos bus transliuojamos tiesiogiai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.