2014-03-31 17:23:01

Sekmadienio vidudienio malda. Kartais esame kaip išgydytas aklasis, kartais kaip fariziejai (+ video)


Sekmadienį šv. Petro aikštėje, Romoje, įvyko tradicinis vidudienio maldos susitikimas. Popiežius Pranciškus sveikino dešimtis tūkstančių maldininkų, turistų, piligrimų, vėliau pakvietęs visus kartu sukalbėti „Viešpaties Angelo“ maldą.

Savo pasveikinime Šventasis Tėvas trumpai komentavo sekmadienio skaitinį iš Evangelijos pagal Joną apie aklojo pagydimą.

Šio epizodo pasakojimas, priminė popiežius, yra iš tiesų ilgokas, tačiau pačiam nuo gimimo aklu buvusio žmogaus išgydymui skirtos vos dvi eilutės. Evangelistas labiau nori atkreipti dėmesį ne į patį stebuklą, o į reakcijas, apkalbas ir mintis po šio Jėzaus gero darbo.

Jono pasakojime matome, kaip aklasis artėja prie šviesos ne tik savo akimis, bet ir dvasia, tuo tarpu tie, kurie tarėsi viską matantys išlieka akli savo sieloje ir dar labiau panyra į savo aklumo tamsą. Jie manosi jau turį visą šviesą, todėl neatsiveria Jėzaus tiesai ir iš visų jėgų stengiasi paneigti tai, kas buvo akivaizdu.

Pirmiausia, abejoja išgydyto žmogaus tapatybe, vėliau ir pačiu faktu, kad jis buvo aklas. Jie taip pat neigia Dievo veikimą išgydyme – esą Dievas negalėjo veikti šeštadienį, šabo dieną. Jų uždarumas šviesai galiausiai tampa agresyviu ir jie išveja išgydytą žmogų iš šventyklos.

Pastarojo kelias yra priešingas. Iš pradžių jis žino tik tiek, kad jį išgydė žmogus, vardu Jėzus. Vėliau, tardomas fariziejų, pareiškia, kad tai pranašas ir arti Dievo esantis žmogus. Kai jį, jau išvytą iš šventyklos, sutinka Jėzus, jam akys atsiveria antrą kartą: buvęs aklasis pripažįsta Mesiją ir sako „tikiu, Viešpatie!“.

Tai yra Evangelijos ištrauka, kuri leidžia pamatyti daugybės žmonių vidinio aklumo dramą, taip pat ir mūsų. Mes taip pat, kai kuriais momentais, tampame dvasiškai aklais, - sakė Pranciškus ir tęsė: - kartais mūsų gyvenimas panašus į to aklojo, kuris atsivėrė šviesai, atsivėrė Dievui ir jo malonei. Kartais, deja, panašus į tų fariziejų: iš savo puikybės aukštybių teisiame kitus ir net patį Viešpatį! Šiandien esame kviečiami atsiverti Kristaus šviesai, kad duotume vaisių savo gyvenime, kad pašalintume elgesį, kuris nėra krikščioniškas. (...) Turime atgailauti ir šalinti tuos elgesius, kad ryžtingai eitume šventumo keliu, kantriai ir gailestingai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.