2014-03-31 17:20:41

Popiežiaus Pranciškaus homilija: sekti Jėzumi, nesileisti į egzistencinį turizmą (+video)


Nebūti gyvenimo klajokliu, nebūti dvasiniu klajokliu, tačiau aiškiai matyti tikslą ir jo siekti: krikščioniui tai reiškia laikytis Dievo pažadų, laikytis Dievu, kuris niekuomet nenuvilia. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus pirmadienio ryto Mišiose Šv. Mortos namų koplyčioje. Pranciškus be kita ko sakė:

Daug krikščionių stovi vietoje. Aplink mus tokių daug. Jų viltis silpna. Taip. Jie tiki, kad bus Dangus ir viskas bus gerai. Pagirtina, kad jie taip tiki, tačiau jo jie neieško. Vykdo įsakymus, laikosi visų jų, visų. Tačiau nejuda iš vietos. Viešpats negali iš jų padaryti raugo savo tautoje, kadangi jie „neina“. Tai ir yra problema: stovintieji vietoje. Be to, tiek jų, tiek mūsų tarpe yra dar tie, kurie pasuka klaidingu keliu. Visi mes kai kada suklydom, tai aišku. Gi problema nėra suklysti kelią. Problema yra nesugrįžti, kai pastebim, jog suklydom. Mūsų kaip nusidėjėlių būdas mus verčia suklysti kelyje. Einame, tačiau kartais suklystame, pasirenkam ne tą kelią. Galima sugrįžti: Viešpats visuomet suteikia malonę sugrįžti. Yra dar kita grupė, pavojingesnė, nes apstatinėja save: tai yra tie, kurie eina, tačiau nenukeliauja. Tai klystantys krikščionys: jie keliauja ratu taip, tarsi gyvenimas būtų egzistencinis turizmas, neturintis tikslo, jie nepriima pažadų rimtai. Tie, kurie keliauja ratu, apstatinėja save, nes sako „Einu!“. Ne, tu neini, tu sukinėjiesi ratu. Tai klystantieji ... Viešpats mūsų prašo, kad nesustotume, nesuklystume kelio ir nesisukinėtume ratu visą gyvenimą. Jis kviečia laikytis pažadų, žengti pirmyn su pažadais taip, kaip tas žmogus: kaip tas, kuris įtikėjo Jėzaus žodžiu! Tikėjimas mus įgalina išeiti vardan pažadų. Tikėjimas Dievo pa˛adais.

Gavėnia, sakė popiežius, yra gražus metas, leidžiantis persvarstyti savo padėtį: „Einu ar pernelyg nejudu iš vietos? Tad atsiversk! O jei tik suklydau kelią? Atlik išpažintį ir keliauk pirmyn. O jei esu vienas iš tokių „teologinių turistų“, kurie visą gyvenimą suka ratus, tačiau nepažengia nė žingsnio pirmyn? Tad prašau Viešpaties suteikti malonę pratęsti ėjimą, žengti keliu, tačiau vardan Dievo pažadų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.