2014-03-30 16:29:23

Brazylia: katoliccy prawnicy wobec gender


Narasta opór środowisk katolickich w Brazylii przeciwko wprowadzaniu ideologii gender do oficjalnych programów wychowawczych. W tych dniach Unia Prawników Katolickich w Rio de Janeiro (UJURCAT-RJ) wyraziła publicznie zdecydowane i negatywne stanowisko wobec projektu krajowego planu dla edukacji.

Prawnicy katoliccy w obecności kard. Oraniego Joao Tempesty, arcybiskupa Rio de Janeiro, jednogłośnie wyrazili zdecydowany sprzeciw, jeśli chodzi o wprowadzenie terminu „płeć” i wyrażenia „orientacja seksualna” do krajowego planu dla edukacji.

Zgodnie z deklaracją prawników „ma się do czynienia z pojęciami i wyrażeniami pełnymi niejasności i ideologii, które nie nadają się do tego, aby jasno zdefiniować politykę i rządzące nią zasady w krajowym planie dla edukacji”.

We wspomnianej deklaracji prawnicy odnoszą się też do zawartej w planie intencji wyeliminowania dyskryminacji ze względu na płeć. Przypominają, że jest to przewidziane już przez Konstytucję Federalną, a zatem jest odpowiednie i zgodne z prawem, i ma pełne poparcie Unii prawników katolickich.

Ks. Z. Malczewski TChr, BrazyliaAll the contents on this site are copyrighted ©.