2014-03-29 16:54:16

Popiežius Pranciškus: Džiaukimės gavę Dievo Tėvo atleidimą ir atradę pilnutinę draugystę su Juo (+video)


„Kas patiria Dievo gailestingumą, pajunta poreikį tapti gailestingumo įrankiu paskutiniesiems ir vargdieniams“, pasakė Šventasis Tėvas Pranciškus vadovaudamas Atgailos pamaldoms Šv. Petro bazilikoje penktadienio vakarą. „Atsivertimas neapsiriboja viena akimirka ar vienu metų laikotarpiu, bet turi virsti įsipareigojimu visam gyvenimui“.

Apeigų metų popiežius išklausė kelių dalyvių išpažinčių, tačiau dar prieš tai pats nuėjo išpažinties pas vieną apeigose dalyvavusį kunigą. Pamaldose dalyvavo per šešiasdešimt kunigų, prie kurių susidarė ilgos eilės norinčiųjų atlikti išpažintį. Tai buvo neįprastas vaizdas daugeliui pamaldų dalyvių, ne tik iš kraštų, kuriuose dėl sumažėjusios religinės praktikos tikinčiųjų eiles prie kunigo ar klausyklos galėtų prisiminti tik žilagalviai. Beje, Popiežiaus asmeninės išpažinties, kurią bazilikoje galėjo stebėti tik keliolika žmonių, vaizdai tuoj pat apskriejo pasaulį per masines komunikacijos priemones – televiziją ir internetą. Tokių vaizdų, kuriose Visuotinės Bažnyčios ganytojas atlieka išpažintį ir gauna nuodėmklausio išrišimą, apskritai nėra buvę.

Praeityje ne vienas popiežius yra viešai klausęsis tikinčiųjų išpažinčių. Ypač pal. Jonas Paulius II mėgdavo kartą per metus, Didžiojo Penktadienio rytą, klausytis išpažinčių Šv. Petro bazilikoje. Šią tradiciją pratęsė popiežius emeritas Benediktas. Tačiau šiemet Šventais Tėvas Pranciškus surengė ir pakvietė visas pasaulio vyskupijas pradėti naują Gavėnios laikotarpio iniciatyvą „24 valandos Viešpačiui“. Romoje katalikams romiečiams ir svečiams iš viso pasaulio buvo sudarytos sąlygos ištisą parą, iki šeštadienio vakaro, paskirti susitaikinimui su Viešpačiu, jo gailestingumo apmąstymui ir Atgailos sakramentui.

Popiežius Pranciškus Atlaidos pamaldų dalyvius paragino pasidalinti atleidimo patirtimi su kitais: „Ką tik sutiksite, galėsite pasidžiugti gavę Dievo Tėvo atleidimą ir atradę pilnutinę draugystę su Juo, galėsit pasakyti, kad Dievas mūsų Tėvas mūsų laukia, mums atleidžia ir ne tik: Jis džiūgauja. Jei pas Jį ateini su visa savo gyvenimo našta, su visomis nuodėmėmis, vietoj perspėjimo, Jis džiūgauja! Toksai yra mūsų Dievas Tėvas! Būtina šią žinią perduoti kitiems, visiems. Ir visi, kurie patiria Dievo gailestingumą pajunta poreikį tapti gailestingumo įrankiu paskutiniesiems ir vargdieniams. Šiuose mažiausiuose broliuose Jėzus laukia mūsų. Patyrę gailestingumą, skleiskime gailestingumą“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.