2014-03-29 18:26:32

Hlasy pápežov: Digitalizovaný vatikánsky zvukový archív


Pápežský zvukový archív Vatikánskeho rozhlasu, historické dokumentárne dedičstvo nevyčísliteľnej hodnoty, je už digitalizovaný. Zahŕňa všetky aktivity verejnej činnosti pápežov od roku 1931 až po súčasnosť. Finálnu podobu projektu predstaví páter Federico Lombardi, generálny riaditeľ Vatikánskeho rozhlasu na podujatí s názvom „Hlas pápežov“. Uskutoční sa 1. apríla v Marconiho sále Vatikánskeho rozhlasu za účasti kardinála Giovanniho Battistu Re, emeritného prefekta Kongregácie pre biskupov.

Vyše osemtisíc pásov a originálnych nosičov bolo zabezpečených prostredníctvom hardvérového systému, obsahujúceho teraz hlas pápežov, ktorí boli na Petrovom stolci od roku 1931, teda od vzniku Vatikánskeho rozhlasu: počnúc pápežom Piom XI. až po Jána Pavla II., Benedikta XVI. a Svätého Otca Františka. Vytvorenie, uchovávanie a spravovanie pápežského zvukového archívu patrí medzi inštitucionálne úlohy Vatikánskeho rozhlasu, rovnako ako zabezpečenie jeho ochrany a ochrany práv duchovného vlastníctva. Digitalizácia archívu umožní zachovanie zvukového materiálu, ktorého integrita by mohla byť opotrebovaním pamäťových médií ohrozená a súčasne poskytne omnoho efektívnejšie a racionálnejšie uskladňovanie zvukových a textových údajov. Nový digitálny archív rovnako zabezpečí ľahšie využívanie obsahu zo strany mediálnych pracovníkov a historikov. Realizácia projektu digitalizácie Pápežského zvukového archívu bola možná vďaka spoluúčasti viacerých sponzorských organizácií. -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.