2014-03-28 17:22:57

Pápež o úlohách Cirkvi vo verejnom živote Madagaskaru


Vatikán 28. marca - Slúžte mierovému procesu vo vašej krajine prostredníctvom hodnôt evanjelia a nebojte sa predkladať politikom otázku chudoby. Toto sú dve hlavné výzvy adresované pápežom Františkom biskupom Madagaskaru, ktorých dnes ráno prijal na audiencii v rámci ich návštevy Ad limina apostolorum.

Svätý Otec sa biskupom Madagaskaru v prvom rade poďakoval za odvážne a vytrvalé evanjelizačné úsilie. Poznamenal, že spoločnosť Madagaskaru povstáva z trosiek mnohých rokov ťažkostí, a je preto potrebné udržiavať konštruktívne vzťahy s verejnými predstaviteľmi krajiny. „Dovoľte, aby vaše slová a činy stále odrážali vašu hlbokú vzájomnú jednotu“ – povedal pápež a následne vyzdvihol pozornosť biskupov voči chudobným, materiálnu i duchovnú podporu obyvateľov krajiny. V tomto duchu ich povzbudil, aby bez strachu nabádali celú spoločnosť a najmä svojich lídrov zaoberať sa „problematikou chudoby, ktorá je do značnej miery spôsobená korupciou a nedostatočnou pozornosťou voči spoločnému dobru“.

Svätý Otec v dnešnom príhovore biskupom Madagaskaru ocenil významný intelektuálny, kultúrny a morálny príspevok katolíckych škôl pre dobro krajiny. Miestny program výchovy k láske a rodičovstvu nazval ambicióznym a dynamickým a biskupov povzbudil, aby v tomto smere pokračovali, aj keď sa tým musia vzoprieť súčasnej mentalite. Pripomenul, že príprava na manželstvo musí byť dôkladná, a že rodina ako taká musí byť obraňovaná. V závere pápež František vyjadril nádej, že dôstojnosť človeka spolu s kultúrou pokoja, dialógu a zmierenia dostanú v spoločnosti Madagaskaru patričné miesto a stanú sa prísľubom lepšej budúcnosti. -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.