2014-03-30 10:48:04

Dvodnevni simpozij Krščanstvo in socialno gibanje o življenju, delu in pomenu dr. Andreja Gosarja


LOGATEC, LJUBLJANA (petek, sobota 28. in 29. marec 2014, RV) – V petek 28. in v soboto 29. marca poteka v Logatcu in v Ljubljani dvodnevni simpozij Krščanstvo in socialno gibanje, na katerem bo 44 govornikov predstavilo življenje, delo in pomen dr. Andreja Gosarja. Potek simpozija lahko spremljate na naši spletni strani, kjer bomo ob govornikih dodajali avdio posnetke.

Program Simpozija:

Logatec, petek 28. marec 2014

Od 9.00 do 12.30
Pozdrav
Berto Menard, župan Občine Logatec
audio: RealAudioMP3

Kajetan Gantar, SAZU
audio: RealAudioMP3

Predavanja
Moderator: Jože Faganel

Marcel Štefančič: Človek, vreden spomina in spomenika
audio: RealAudioMP3

Pavel Mihevc: O Andreju Gosarju v logaškem spominu
audio: RealAudioMP3

Peter Gosar: Andrej Gosar, pogled z drugega zornega kota
– spomini na očeta
audio: RealAudioMP3

† Lojze Gosar: Pogledi mojega očeta na presojanje
dogajanj v družbi in ustvarjanje resnične blaginje
Povzetek prebral Jože Faganel.
audio: RealAudioMP3

Jože Ramovš: Od socialnega nauka o sožitju
do socialnega učenja za današnje sožitje
audio: RealAudioMP3

Andrej Fink: Dr. Andrej Gosar in njegov čas
Povzetek prebral Jože Faganel.
audio: RealAudioMP3

Boris Bandelj: Andrej Gosar in Virgil Šček –
sopotnika v katoliški socialnopolitični misli
audio: RealAudioMP3

Miroslava Cencič: Primorska sredina,
Združeni Slovenci in Andrej Gosar
audio: RealAudioMP3

Alojz Rebula: Trenutek realnosti v slovenski zgodovini
Povzetek prebral Jože Faganel.
audio: RealAudioMP3

Odmor

Od 13.30 do 16.00
Predavanja
Moderator dr. Janko Prunk

Kajetan Gantar: Gosarjeva vizija Božje države
audio: RealAudioMP3

Milan Zver: Gosarjev način reševanja demokracije –
združevanje demokracije in avtonomije
audio: RealAudioMP3

Tomaž Simčič: Andrej Gosar in socialni nauk Cerkve
audio: RealAudioMP3

Alen Širca: Duhovnost Andreja Gosarja
audio: RealAudioMP3

Franjo Šauperl: Poskus primerjave med bl. Adolfom
Kolpingom in dr. Andrejem Gosarjem na področju
krščanstva in socialnega gibanja
audio: RealAudioMP3

Matevž Tomšič: Koncept dijaških Gosarjevih nagrad
Samo pisno predavanje.

Žarko Lazarević: Andrej Gosar in gospodarski
izzivi časa med obema vojnama
Samo pisno predavanje.

Aleš Gabrič: Profesor ljubljanske univerze dr. Andrej Gosar
audio: RealAudioMP3

Jakob Likar: Profesor Andrej Gosar – povezovalec
študijev tehnike in prava
audio: RealAudioMP3


Ljubljana, sobota 29. marec 2014

Od 9.00 do 12.30
Moderator Tomaž Simčič
audio: RealAudioMP3

Predavanja
Janko Prunk: Dr. Andrej Gosar – iz središča na obrobje
krščanskega socializma
audio: RealAudioMP3

Peter Vodopivec: O Gosarjevi kritiki
parlamentarne demokracije
audio: RealAudioMP3

Viktor Blažič: Andrej Gosar in njegove
neuresničene reforme
Nekaj misli je povzel Tomaž Simčič
audio: RealAudioMP3

Ivan Janez Štuhec: Med katoliško ideologijo
in novim krščanstvom (družbeni nauk Cerkve
in dr. Andrej Gosar)
audio: RealAudioMP3

Silvin Krajnc: Nekatere razlike v socialni misli Andreja
Gosarja in p. Angelika Tominca OFM
audio: RealAudioMP3

Egon Pelikan: Andrej Gosar in znamenja časov
audio: RealAudioMP3

Janez Juhant: Gosarjevi evropski sodobniki
audio: RealAudioMP3

Peter Kovačič Peršin: Aktualnost Gosarjeve družbene
in gospodarske teorije
audio: RealAudioMP3

Primož Krečič: Nova ekonomija
audio: RealAudioMP3

Franjo Štiblar: Solidarizem za Slovenijo kot humanekomijo
Nekaj misli je povzel Tomaž Simčič
audio: RealAudioMP3

Blaž Ivanc: Načelo subsidiarnosti v misli
prof. dr. Andreja Gosarja
audio: RealAudioMP3

Lovro Šturm: Kako si je partija prilastila Gosarjev koncept
samoupravljanja, ga popačila in naposled preprečila,
da bi po osamosvojitvi zaživel v demokratični Sloveniji
Nekaj misli je povzel Blaž Ivanc
audio: RealAudioMP3

Aleš Maver: Dr. Andrej Gosar in »štajerski«
tok v slovenski katoliški misli 20. stoletja
audio: RealAudioMP3

Janez Rihar: Srečanje z Gosarjevim delom
Za nov družabni red
audio: RealAudioMP3

Brane Senegačnik: Demokracija in velika slika resničnosti
audio: RealAudioMP3

Odmor

Od 13.30 do 16.30
Predavanja
Moderator Ivo Jevnikar
Srečo Dragoš: Socialna politika – Gosarjeva
(najpomembnejša) inovacija
audio: RealAudioMP3

Franci Avsec: Gosarjevi pogledi na zadružništvo
audio: RealAudioMP3

Jadranka Vesel: Zadružništvo med preteklostjo
in prihodnostjo
audio: RealAudioMP3

Hrvoje Magazinović: Ljotić – zadružno staleška država
Povzetek prebral Ivo Jevnikar
audio: RealAudioMP3

Marko Šidjanin: Zgodovinski vidik interakcij
med dr. Andrejem Gosarjem in dr. Antonom Krošlom
audio: RealAudioMP3

Gorazd Pavlek: Implementacija ideje dr. Andreja Gosarja
o zadružništvu v poslovni načrt za današnji čas
audio: RealAudioMP3

Jure Gašparič: Andrej Gosar med slovensko ljudsko stranko
in jugoslovansko radikalno zajednico –
o njegovem znotrajstrankarskem položaju v 30. letih
audio: RealAudioMP3

Vida Deželak Barič: Dr. Andrej Gosar in slovenski
komunisti v desetletju pred drugo svetovno vojno
Povzetek prebral Ivo Jevnikar
audio: RealAudioMP3

Bojan Godeša: Gosar in politika v obdobju okupacije
(1941–1945)
audio: RealAudioMP3

Ivo Jevnikar: Dr. Andrej Gosar pred represivnimi organi
med 2. svetovno vojno in po njej
audio: RealAudioMP3

Igor Grdina: Gosar in socialna ekonomija
audio: RealAudioMP3

Stane Granda: Pogledi dr. Andreja Gosarja
na gospodarski položaj Slovencev v Jugoslaviji
Povzetek prebral Ivo Jevnikar
audio: RealAudioMP3

ZaključekAll the contents on this site are copyrighted ©.