2014-03-27 17:56:24

Popiežiaus Pranciškaus homilija: Laisvė su Dievu tai ne aklas taisyklių laikymasis (+video)


Įprastines ryto Mišias ketvirtadienį popiežius Pranciškus aukojo ne šv. Mortos svečių namų koplyčioje, bet šv. Petro bazilikoje. Jose dalyvavo beveik penki šimtai Italijos parlamentarų – didelė dauguma Respublikos Senato ir Atstovų rūmų narių.

Šiandien liturgijoje girdėjome pranašo Jeremijo žodžius: „Klausykite mano balso! Tada aš būsiu jūsų Dievas, o jūs būsite mano tauta... Bet jie nei paklausė, nei paisė. Jie sekė paskui savo pačių užmačias, savųjų nedorų širdžių užsispyrimą“ (Jer 7,23-24)

Šiais žodžiais pranašas smerkia tuos tautos vadovus, kurie nutolo nuo savo tautos, užsidarė savo vidinėse kovose, sakė popiežius homilijoje komentuodamas Mišių skaitinį. Visi esame nusidėjėliai, tačiau čia kalbama apie užkietėjusius nusidėjėlius, apie sugedusius žmones. Esame nusidėjėliai, Viešpats yra gailestingas ir mūsų laukia. Tačiau sugedęs žmogus žiūri tik savo reikalų ir visaip išsisukinėja. Tie sugedusieji priešinasi išganymui ir nepriima Viešpaties meilės.

Pasak Popiežiaus čia susiduriame su dviem dalykais: su laisvės dialektika ir su privalomų taisyklių logika. Laisvės dialektikoje yra gerasis Viešpats, kuris mus myli. Privalomų taisyklių laikymosi logikoje nėra vietos Dievui. Tų sugedusių žmonių manieros buvo nepriekaištingos, tačiau jų elgesys buvo blogas. Jėzus juos vadina pabaltintais kapais.

Gavėnios metu melskime Viešpatį, ragino Popiežius,- kad suteiktų mums malonę visada eiti išganymo keliu, priimti išganymą, kurį tik tikėjimas, Dievas gali duoti, kurio negali duoti tie privalomų taisyklių mokytojai. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.