2014-03-26 17:31:42

Opća audijencija 26. ožujka 2014. god.


Na današnjoj općoj audijenciji na Trgu Svetoga Petra, Papa je u katehezi govorio o sakramentu Svetoga reda. Već smo rekli da sakramenti: Krštenje, Krizma i Euharistija, zajedno čine otajstvo kršćanske inicijacije, jedinstvenog događaja milosti koja nas u Kristu obnavlja. A to je temeljni poziv koji nas sve združuje u Crkvi, kao učenike Gospodina Isusa. Zatim postoje dva sakramenta koji odgovaraju posebnim pozivima, a to su sakrament Reda i sakrament Ženidbe. Oni su dva glavna puta po kojima kršćanin vlastiti život može učiniti darom ljubavi, po uzoru na Krista i u njegovo ime, i tako surađivati u izgradnji Crkve – istaknuo je papa Franjo.
Sveti red ima tri stupnja: biskupski, svećenički i đakonski. Taj sakrament osposobljava za službu, koju je Gospodin povjerio Apostolima, da po snazi Duha Svetoga i prema srcu Isusovu, pasu njegovo stado. Pâsti dakle Kristovo stado snagom Duha Svetoga i prema Kristovu srcu, a ne ljudskom snagom. Svećenik, biskup i đakon trebaju s ljubavlju pasti Kristovo stado. Ako ne čine tako, onda ne služe. U tom smislu, izabrani i posvećeni službenici, nastavljaju Isusovu prisutnost u vremenu. To čine snagom Duha Svetoga, u Božje ime i s ljubavlju – ustvrdio je Sveti Otac.
Govoreći pak o svećeničkoj službi, Papa je rekao da se zaređeni postavljaju na čelo zajednice. Oni su „na čelu“, da, ali to prema Isusu znači služiti, kako je On sam pokazao i učenike poučio ovim riječima: „Znate da vladari narodâ okrutno postupaju s njima, i da se velikaši okrutnom vlašću služe protiv njih. Neka među vama ne bude tako! Naprotiv, tko među vama želi biti velik, neka bude vaš poslužitelj! Ako tko želi biti prvi među vama, neka bude vaš sluga, po primjeru Sina Čovječjega, koji nije došao da mu služe, nego da on služi i da dadne svoj život kao otkup za sve!“ (Mt 20, 25-28; Mk 10, 42-45). Ako biskup nije na službu zajednici, ne čini dobro; ako neki svećenik ne služi svojoj zajednici, ne čini dobro. Onda nije pravi – ustvrdio je Papa.
Drugo pak obilježje koje proizlazi iz sakramentalnog jedinstva s Kristom – nastavio je Papa – jest žarka ljubav prema Crkvi. Razmislimo o ulomku iz Poslanice Efežanima u kojem Sveti Pavao veli da je Krist „tako ljubio Crkvi da je sam sebe predao za nju, da je posveti čisteći je u kupelji vode uz pratnju riječi, da je sebi privede krasnu, bez ljage i nabora, ili čega takva“ (usp. Ef 5, 25-28) – podsjetio je Sveti Otac.
Snagom sakramenta Reda svećenik se posvema posvećuje zajednici i ljubi je svim srcem: zajednica je njegova obitelj. Biskup i svećenik, žarko ljube svoju zajednicu. Kako je ljubi? – upitao je Sveti Otac, odmah odgovarajući: Kao što Krist ljubi Crkvu. Sveti će Pavao to isto reći o braku: neka muževi ljube svoje žene kao što Krist ljubi Crkvu. Sveti red i Ženidba veliko su otajstvo ljubavi, to je put kojim osobe obično idu prema Gospodinu – ustvrdio je papa Franjo
Papa je potom spomenuo još jedno obilježje Svetoga reda. Apostol Pavao preporuča svom učeniku Timoteju da ne zanemari milosni dar koji je u njemu, dapače, da taj dar koji mu je dan po polaganju ruku, uvijek raspiruje (usp. 1 Tim 4,14; 2 Tim 1,6). Ako se biskupska, svećenička i đakonska služba ne hrani molitvom, slušanjem Božje riječi i svakodnevnim slavljenjem Svete Mise, kao i sakramentom pokore, neizbježno se iz vidika gubi ispravni osjećaj za službu i radost koja proizlazi iz dubokoga zajedništva s Isusom – ustvrdio je Papa.
Ako biskup ne moli, ako ne sluša Božju riječ, ako svaki dan ne slavi Euharistiju i ako se redovno ne ispovijeda, a to vrijedi i za svećenika, onda njihovo zajedništvo s Isusom slabi, obuzima ih osrednjost što nije dobro za Crkvu. Stoga biskupima i svećenicima trebamo pomoći da mole, da slušaju Božju riječ, da svakodnevno slave Svetu Misu i da se redovito ispovijedaju. To je vrlo važno jer pridonosi njihovu posvećenju – naglasio je Sveti Otac.
Papa je zaključio katehezu spontanim govorom: „Što valja činiti da netko postane svećenik?“ Poziv dolazi od Gospodina. „Gospodin zove: poziva svakoga tko želi biti svećenik; a možda ovdje ima mladih koji su u srcu osjetili taj poziv: želju da služe drugima, da u Božjim stvarima služe drugima, želju da cijeli život poučavaju, krste, ispovijedaju, slave Euharistiju, da se skrbe za bolesne…da to čine cijeli život. Ako je netko od vas to osjetio u srcu, Isus je to 'ubacio' u njegovo srce. Njegujte taj poziv i molite da u Crkvi raste i donese plod – potaknuo je Papa na kraju kateheze.
Poslije kateheze i javne audijencije do nas su svratili i neki od hrvatskih hodočasnika, koje smo zamolili da nam ukratko ispričaju svoje dojmove: RealAudioMP3
All the contents on this site are copyrighted ©.