2014-03-25 16:15:41

Watykan: wiekopostny kurs dla spowiedników


Księża powinni cierpliwie czekać na wiernych w konfesjonale, dostosowując godziny spowiedzi do ich możliwości. Mówił o tym kard. Mauro Piacenza otwierając doroczny kurs na temat tzw. forum internum, czyli zagadnień teologicznych, prawno-kanonicznych i duchowych związanych z sakramentem pojednania i pokuty. W kursie bierze udział 500 osób: księży oraz seminarzystów, którzy wkrótce przyjmą święcenia. Szkolenie organizowane jest przez Penitencjarię Apostolską, którą kieruje właśnie kard. Piacenza. Włoski purpurat podkreśla znaczenie duszpasterskiego podejścia w konfesjonale:

„To niezwykle istotna sprawa, by spowiednik umiał przyjąć penitenta. A to zaczyna się dużo wcześniej i polega na modlitwie i pokucie samego kapłana, który powinien to czynić w intencji tych, którzy przystąpią do spowiedzi. Następnie należy siebie i wiernych «przyzwyczaić do konfesjonału», czyli być tam w odpowiednich dla ludzi porach i to z ciepłym, ojcowskim sercem. Duszpasterskie miłosierdzie ma prowadzić kapłana spowiednika do jak największej otwartości na zranione owieczki, albo wręcz do wyjścia im naprzeciw, by na nowo przyprowadzić je do owczarni. Papież Franciszek używa często obrazowego porównania Kościoła do szpitala polowego i to przejrzyste wyrażenie zrobiło karierę. Idąc za tą analogią można powiedzieć, że konfesjonał to oddział ostrego dyżuru w tym szpitalu. Spowiednik jest pasterzem, ojcem, mistrzem, wychowawcą, miłosiernym sędzią, lekarzem, który ma pomagać w pełnym odzyskaniu sił” – powiedział kard. Piacenza.

Symbolicznym zakończeniem kursu dla spowiedników będzie piątkowe nabożeństwo pokutne w Watykanie z udziałem Ojca Świętego. Wśród spowiedników będzie zarówno Papież Franciszek, jak i pracownicy Penitencjarii Apostolskiej.

tc/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.