2014-03-25 18:06:36

Recenzija knjige - pripremio Boris Rotar


„RAMA 1942.“ – naslov je obimne knjige nastale kao zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanog u Prozoru, u organizaciji franjevačkoga samostana 'Rama-Sćit'. O knjizi govori Boris Rotar:
All the contents on this site are copyrighted ©.