2014-03-25 17:59:23

Nema razlike između rodne i marksističke ideologije


Diktatura želi zatrti razlike, odn. sve homologizirati, do te mjere da se s muškom i ženskom osobom postupa kao s apstrakcijom – ustvrdio je kardinal Angelo Bagnasco, predsjednik Talijanske biskupske konferencije otvarajući rad Stalnoga vijeća talijanskih biskupa, govoreći o rodnoj ideologiji (gender). Kardinal je potaknuo roditelje da se ne daju zastrašiti, a upozorio je i na opasnost da se škole pretvore u vježbališta „preodgoja i indoktrinacije“, misleći na tri knjižice naslovljene „Odgajati za različitost“, podijeljene u talijanskim školama.
Osvrćući se na kardinalov govor u razgovoru za našu radijsku postaju, Claudio Gentili, urednik časopisa „La Società” (Društvo) i suautor knjige „Pomrčina razlike“, rekao je da knjiga nije slučajno tako naslovljena. Eklipsa je razdoblje mraka. Razlika je zbiljska i nije samo religiozno iskustvo iz Knjige postanka (muško i žensko, stvori ih), nego i bitno obilježje ljudske naravi, dakle stvarnost. Sad smo u stvarnosti koju je govor izbrisao jer se u teorijama post-modernizma govor gradi i razgrađuje. Ideja muškoga i ženskoga (bića), sukladno mišljenju genderista, jest ishod nečega negativnoga, zbog ozbiljnih razloga. U pokretu genderista vidim nešto slično velikom marksističkom pokretu. I marksizam je nastao s nakanom da se iskorijeni 'izrabljivanje čovjeka od strane čovjeka' i kako je to postigao? – upitao je Gentili odgovarajući:
Ispravnom dijagnozom i pogrješnom terapijom: ukidanjem ljudske slobode, dakle homologacijom. Danas smo na istom putu. Treba dobro shvatiti pojam gendera, kojije nastao kako bi se izbjegla homofobija; odn. gender je ideologija sa snažnom idejom o pravednosti i jednakosti između muškarca i žene: i kako bi se otklonila prevlast muškarca, ukidaju se razlike i sve se izjednačava – primijetio je urednik časopisa Društvo, dodavši:
Stoga valja biti jako oprezan, reagirati inteligentno i pomalo ironično: predložio bih majkama i očevima, da kad u školskim dokumentima naiđu na roditelj 1, roditelj 2, da to izbrišu te na mjestu roditelj 1 upišu otac, a na mjestu roditelj 2, upišu majka. Kardinal je Bagnasco u pravu, problem je ozbiljan i treba reagirati po uzoru na papu Franju: s osmijehom i s uvjerenjem da se istina ne potvrđuje toljagom, nego sposobnošću gledanja u srce osoba, te učiniti da osobe otkriju kako je spolna razlika, odn. biti muško ili žensko, vrlo lijepa vijest za djecu – zaključio je suautor knjige 'Pomrčina razlike'.
All the contents on this site are copyrighted ©.