2014-03-24 18:00:23

Pranciškus priėmė Popiežiškosios ligonių sielovados tarybos narius: „niekas nėra vienas“ (+video)


Pirmadienio vidudienį Pranciškus priėmė apie 80 Popiežiškosios ligonių sielovados tarybos narių, kurie suvažiavo į Tarybos plenarinę sesiją. Popiežių visų jų vardu pasveikino arkivyskupas Zygmunt Zimowski, primindamas, kad asamblėjos tema yra pasiskolinta iš palaimintojo Jono Pauliaus II laiško „Salvifici doloris“: „Daryti gera su kančia ir daryti gera kenčiantiems“.

Pranciškus savo sveikinimo kalboje pasakė, kad paties Jono Pauliaus II gyvenimas buvo šių žodžių įkūnijimas. Yra tiesa, sakė Šventasis Tėvas, kad kančioje nei vienas nelieka vienas, nes Dievas savo gailestingoje meilėje žmogui ir pasauliui apkabina ir pačias nežmoniškiausias situacijas, kuriose Kūrėjo atvaizdas esantis kiekviename asmenyje yra užtemdytas, sužalotas. Tai patyrė ir Jėzus savo kančioje. Jame kiekvienas žmogiškas skausmas, kančia, kentėjimas buvo priimti dėl meilės ir troškimo būti kartu. Jėzaus kančia yra didžiausia mokykla kiekvienam, kuris nori atsidėti kenčiančių ir sergančių brolių tarnystei.

Broliško dalijimosi su kenčiančiu patirtis atveria mus tikram žmogaus gyvenimo grožiui, kuris apima ir trapumą. Gyvybės apsaugoje, kiekvienoje stadijoje, visomis aplinkybėmis, galime atpažinti orumą ir vertę kiekvieno žmogaus, nuo prasidėjimo iki mirties.

Primindamas antradienį švenčiamą Viešpaties Apsireiškimo Marijai iškilmę, Pranciškus sakė, kad Marija buvo ta, kuri visų vardu ir dėl visų priėmė gyvybę. Ji patikėjo visą savo egzistenciją Dievo valiai, tapdama „vieta“, kurioje apsigyvena Dievo Sūnus.

Brangūs draugai, kasdieninėje mūsų tarnystėje visada atsiminkime Kristaus kūną vargšuose, kenčiančiuose, vaikuose, kartais nenorėtuose, asmenyse su psichiniu ar fiziniu neįgalumu, seneliuose, - baigdamas savo sveikinimą sakė Pranciškus, po to visus palaiminęs. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.