2014-03-24 13:27:28

Popiežius sekmadienio vidudienį: Ir mes prašykime Jėzų gyvojo vandens (+video)


Sekmadienio vidudienio maldos proga į šv. Petro aikštę susirinkusiems maldininkams popiežius Pranciškus komentavo Mišių Evangelijos skaitinį apie Jėzaus susitikimą su samariete prie šulinio.

Gavėnia, - sakė Šventasis Tėvas, - tai pats tinkamiausias metas pasižiūrėti į mūsų vidų, atpažinti savo tikruosius dvasinius troškimus ir melsti Jėzų pagalbos. Samarietės pavyzdys ir mus ragina kreiptis į Jėzų: Duok mums to vandens, kuris amžiams numalšintų troškulį.

Evangelijoje sakoma, jog mokiniai buvo nustebę, kad Jėzus ryžosi kalbėti su samariete nepaisydamas jokių tarp žydų galiojusių išankstinių nusistatymų. Viešpats yra aukščiau bet kokių prietarų. Jo gailestingumas galingesnis už visus išankstinius nusistatymus. Gerai įsidėmėkime, - pabrėžė Popiežius, - Viešpaties gailestingumas įveikia visus išankstinius nusistatymus.

Šio susitikimo prie šulinio rezultatas buvo moters atsivertimas. Ji palikusi ąsotį prie šulinio, nuskubėjo į miestą kitiems skelbti apie tai kas jai nutiko. Ir mus Evangelija kviečia palikti savo ąsočius, palikti tai kas iš šalies žiūrint atrodo labai svarbu, bet praranda save vertę jei imame lyginti su Dievo meile, kuri Šventosios Dvasios buvo išlieta mūsų širdyse. Susitikimas su Dievo Sūnumi moteriai samarietei buvo nepaprasta patirtis, jos išdžiūvusią sielą pradėjusi drėkinti „versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą“. Taip ir mes esame kviečiami atpažinti tikrą mūsų krikščioniško gyvenimo prasmę, liudyti broliams susitikimo su Jėzumi džiaugsmą bei visus tuo džius darbus, kuriuos jo meilė nuveikia mūsų gyvenime.

Po vidudienio maldos popiežius Pranciškus priminė atgailos pamaldas, pavadintas „24 valandos Viešpačiui“, kurios penktadienį po pietų prasidės šv. Petro bazilikoje ir po to bus švenčiamos keliose Romos bažnyčiose, kuriose visą naktį žmonės galės melstis ir atlikti išpažintį. Turime švęsti atleidimą, kurį mums Viešpats suteikia. Kaip palyginime apie sūnų palaidūną, sūnui su grįžus į namus, tėvas, užmiršęs visas jo nuodėmes, iškėlė pokylį, taip ir mes turime švęsti atleidimą, - sakė Pranciškus. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.