2014-03-24 17:30:05

Popiežiaus Pranciškaus homilija: krikščioniškas nuolankumas – sakyti tiesą (+video)


Pirmadienio Mišių metu skaityta Evangelija pagal Luką pasakoja apie Jėzų mokantį Nazareto sinagogoje ir jo žodžiais pasipiktinusius vietinius gyventojus. Komentuodamas tai homilijoje popiežius Pranciškus sakė, kad nazaretiečiai jautėsi labai saugūs, jiems atrodė, kad jie stropiai laikosi visų priesakų ir kad to jiems gana. Tad išgirdę Jėzaus priekaištus, jie pirmiausiai pamanė: „kas gi jis, kad drįsta mus mokyti“ ir galiausiai net pabandė jį nustumti nuo kalno. Šiems tikintiesiems trūko nuolankumo.

Marija savo Giesmėje nesako, kad ji džiaugiasi, jog Dievas pažvelgė į jos skaistumą, į jos gerumą, į jos švelnumą, į daugybę kitų dorybių, kurias ji turėjo, bet sako, kad Viešpats pažvelgė į „savo nuolankią tarnaitę“, pažvelgė į mažumą, į nuolankumą. Į tai žiūri Viešpats, - sakė Pranciškus. Turime išmokti šios išminties, turime nusižeminti, kad Viešpats mus pastebėtų. Jis mūsų nematys, jei mes gyvensime užsidarę savo saugume. Ten Viešpats nežiūri. Jis mus suranda mūsų varge, mūsų nuodėmėse, mūsų klaidose, mūsų poreikyje būti dvasiškai pagydytiems, būti išgelbėtiems. Ten Viešpats mus suranda. Tai nuolankumo kelias. Krikščioniškoji nuolankumo dorybė tai ne tas pats kas sakyti: „aš esu niekam tikęs“ arba slėpti savo išdidumą. Krikščioniškasis nuolankus reiškia sakyti: aš esu nusidėjėlis, aš esu nusidėjėlė. Sakyti tiesą, nes tokia yra tiesa. Yra ir kita tiesa: Dievas mus išgelbės. Tačiau jis mus išgelbės ne tuomet kaip jausimės saugūs, bet kai būsime nusižeminę. Prašykime malonės, kad sugebėtume nusižeminti, prašykime nuolankumo malonės, kad būtume Viešpaties išgebėti, - sakė Šventasis Tėvas. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.