2014-03-22 10:43:57

Popiežius mafijozams: Atsiverskite, nes kitaip jūsų laukia pragaras (+video)


Popiežius Pranciškus penktadienio popietę Romoje dalyvavo Maldos ir susikaupimo vigilijoje už nekaltas mafijos aukas. Maldos vigilija skirta nekaltų aukų artimiesiems šiemet surengta šv. popiežiaus Grigaliaus VII parapijos bažnyčioje, Vatikano prieigose. Šventąjį Tėvą prie bažnyčios pasveikino kun. Luigi Ciotti, Asociacijos „Libera“ pirmininkas ir kasmetinės mafijos nekaltų aukų atminimo dienos sumanytojas. Jis Šventajam Tėvui pristatė mafijos aukų artimuosius ir daugiau kaip 1600 su asociacija bendradarbiaujančių organizacijų atstovų. Vigilijoje buvo perskaityti vardai daugiau kaip aštuonių šimtų vyrų ir moterų, taip pat vaikų ir senelių, eilinių tikinčiųjų, nužudytų mafijos, taip pat kunigų vardai. Kai kuriuos vardus skaitė aukų artimieji. Po susikaupimo valandėlės buvo perskaityta Palaiminimų Evangelija pagal Matą 5, 1-12. Paskui susirinkusiems kalbą pasakė Romos vyskupas Pranciškus.

Jis visų pirma reiškė solidarumą su visais kas gedi mafijos nužudytų artimųjų. Ačiū už jūsų liudijimą, - kalbėjo Popiežius. Ačiū, kad nesate užsidarę, kad išėjote į viešumą ir kalbate apie savo skausmą ir viltį. Ši žinia labai svarbi jaunimui. Meldžiuosi kartu su jumis už visas aukas ir nuketėjusius. Visi kartu taip pat meldžiame drąsos eiti pirmyn, nenusivilti, tęsti kovą prieš sugedimą.

Popiežius taip pat kreipėsi į nusikalstamų organizacijų narius. Keiskite gyvenimą, atsiverskite, sustokite, liaukitės darę bloga, - kalbėjo Pranciškus. Atsiverskite kol dar nevėlu, kad nepatektumėte į pragarą. Nes tai jūs laukia, jei ir toliau eisite šituo keliu. Jūs irgi turite tėvus ir motinas, pagalvokite apie juos. Pravirkite ir atsiverskite.

Mafijos nekaltų aukų atminimo diena šiemet švenčiama jau devynioliktąjį kartą, kaip kasmet pirmąją pavasario dieną, kovo 21. Po maldos vigilijos Metinės dienos išvakarėse seka suvažiavimas vis kitoje Italijos vietovėje. Šiemet parinktas Latinos miestas Lacijaus regiono pietuose, netoli nuo Romos. Suvažiavimo tikslas - saugoti mafijos nekaltų aukų atminimą. Keli tūkstančiai žmonių, šeimos, ypač jaunimas iš visos Italijos atvažiuoja dalyvauti konferencijose, seminaruose apie teisingumą ir pilietinį įsipareigojimą.

Pasak dienos šventimo sumanytojo kun. Luigi Ciotti, niekuomet negana kalbėti apie mafijos nusikaltimus, nuo kurių nuolat nukenčia nekalti žmonės. Šiemet asociacija pakvietė popiežių Pranciškų dalyvauti, paliudyti artumą aukų artimiesiems, pakelti balsą, kad jis giliai įsismelktų į mūsų sąžines ir galėtume visi kartu skelbti, jog Evangelija yra nesuderinama su šiomis nusikalstamomis organizacijomis, pažymėjo Vatikano radijui kun. L. Ciotti.

Bažnyčios vaidmuo kovoje su mafijomis labai svarbus, tęsė asociacijos „Libera“ vadovas. Tai pripažinti labai svarbu, nes mafijos sukuria iš esmės ateistinę kultūrą, kuri yra priešinga Evangelijai, iškelia žmogų, arba organizaciją į Dievo vietą. Tad faktiškai mafijos susikūrė savo dievą, kuris joms leidžia jaustis teisėjais. Būtent todėl reikia žodžiais ir darbai stengtis apšviesti sąžines, jog organizuotas nusikalstamumas yra prieš Evangeliją ir krikščioniškąjį tikėjimą ir kad atsidūrė už bendrystės su Bažnyčia ribų visi, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai remia arba toleruoja mafijos nusikalstamą veiklą. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.