2014-03-22 17:13:35

Pagalba Bažnyčiai Ukrainoje


Katalikiška humanitarinė organizacija „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“, vykdanti šimtus projektų dešimtyse valstybių, pranešė, jog skyrė 60 tūkstančių eurų Kijevo arkivyskupijai ir Krymo vyskupijai, siekiant joms padėti dabartinėje situacijoje. Su pagalbos prašymu kreipėsi Odesos-Simferopolio vyskupas Jacek Pyl, kuris pabrėžė, kad šiuo metu ypač svarbu, ne tik krikščionims, bet ir visiems geros valios žmonėms, išlaikyti santarvę tarp Krymo tautinių grupių: čia gyvena ukrainiečiai, rusai, totoriai, armėnai, lenkai, vokiečiai, čekai. Religiniu požiūriu, čia keletą amžių gretas vienas kito sugyveno ortodoksai, musulmonai, katalikai, žydai ir kiti. Svarbu, kad etninės ir religinės tapatybės nebūtų supriešintos, kad nebūtų pamiršta, jog visi yra vieno Tėvo vaikai.

Kaip praneša „Pagalbos kenčiančiai Bažnyčiai“ organizacija, neseniai jos iniciatyva buvo surengtas susitikimas tarp Europos Tarybos pirmininko Hermano Van Rompuy ir dviejų Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios atstovų, ukrainiečių eparchijos Paryžiuje vyskupo Borys Gudziak ir Lvovo katalikiško universiteto profesoriaus Myroslav Marynovych. Vyskupas pabrėžė, kad ukrainiečių visuomenės sąmonėje įvyko lemiamas poslinkis, priešinantis Janukovičiaus valdžiai baimė virto orumu, o Krymo invazija žadina stiprų nacionalinės tapatybės jausmą. Profesorius jam antrino, kad tie, kurie protestavo, tai darė ne tam, kad išvystų naujus veidus tokio paties tipo, beveik sovietinėje vyriausybėje, tačiau kad atsivertų tikros demokratijos perspektyva. Kaip į tai atsakys Europa? (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.