2014-03-22 17:13:58

Įsteigta Popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija


Kovo 22 dieną pranešta apie Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos įsteigimą. Vatikano spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi SJ savo komentare priminė Jono Pauliaus II žodžius, pasakytus 2002 metais Jungtinių Amerikos Valstijų kardinolams, jog „kunigystėje ir vienuolystėje neturi būti vietos tiems, kurie žaloja jaunuolius (...) per didelį skausmą ir liūdesį reikia siekti šventesnės kunigijos, šventesnio episkopato ir šventesnės Bažnyčios“. Popiežius Benediktas XVI, 2006 metaus kreipdamasis į airių vyskupus, rašydamas apie nepilnamečių apsaugą nuo lytinio išnaudojimo, taip pat pabrėžė, kad reikia nustatyti tiesą apie tai, kas įvyko praeityje ir padaryti tai, kas būtina, kad tam būtų užkirstas kelias ateityje, įgyvendinti teisingumo principus ir siekti išgijimo aukoms, kurios buvo sužeistos šių nusikaltimų.

Sekdamas savo pirmtakų įsipareigojimu, išklausęs kardinolų ir kitų episkopatų narių, ekspertų nuomonę, Pranciškus nusprendė suburti Nepilnamečių apsaugos komisiją, - rašo t. Lombardi.

Komisijai priklauso kompetencijos srityje turintys, prieš vaikų lytinį išnaudojimą įsipareigoję asmenys. Ši pradinė grupė turės išvystyti galutinę Komisijos struktūrą, tiksliau apibrėžti jos tikslus, atsakomybę, įtraukti į darbą kitus žmones iš įvairių kontinentų. Žvelgdama į ateitį ir nepamiršdama praeities, įsitikinus, kad Bažnyčia turi esminį vaidmenį šioje srityje, Komisija įvairiais būdais užtikrins nepilnamečių saugumą: prevenciniu ugdymu, baudžiamosiomis procedūromis, išbandytų ir gerų praktikų sklaida. Tokiu būdu, su Dievo pagalba, Komisija prisidės prie Šventojo Tėvo misijos priimti šventą atsakomybę užtikrinti jaunimo saugumą, rašoma Vatikano spaudos salės komentare.

Popiežiškąją nepilnamečių apsaugos komisiją sudaro Marie Collins iš Airijos. Ji pati buvo kunigo lytinio išnaudojimo auka, šiuo metu vadovauja savo įsteigtai nevyriausybinei organizacijai, kuri padeda išnaudojimo aukoms ir jų šeimoms. Ji smarkiai prisidėjo rengiant Dublino arkivyskupijos ir visos katalikų Bažnyčios Airijoje priemones dėl vaikų apsaugos.

Kita komisijos narė yra britė Sheila Hollins, Lordų rūmų narė, psichiatrijos profesorė, buvusi prestižinių britų mokslinių asociacijų vadovė.

Komisijai priklauso kardinolas Sean O’Malley, Bostono arkivyskupas ir kapucinų vienuolis, popiežiaus patarėjų, Kardinolų tarybos narys. Jis taipogi žinomas dėl savo iniciatyvų: skirtų vaikų apsaugai ir lytinio išnaudojimo prevencijai.

Jos narys yra italas Claudio Papale, kanonų teisės profesorius viename iš Popiežiškųjų universitetų, gerai įsigilinęs į taip vadinamąją „nusikaltimų prieš moralę“ sritį. Teisininkė konstitucionalistė, žmogaus teisių ekspertė Hanna Suchocka iš Lenkijos, taip pat dirbs Komisijoje.

Dar du komisijos nariai yra jėzuitai. Tai Huberto Miguel Yanez ir Hans Zollner. Pirmasis, argentinietis, moralės teologas, o antrasis turi psichologo ir terapeuto licenziją, yra psichologijos profesorius, dalyvavo įvairiose iniciatyvose prieš lytinį vaikų išnaudojimą.

Ekspertė vaikų lytinio išnaudojimo klausimais yra Catherine Bonnet, paskutinioji Komisijos narė, gimusi Prancūzijoje. Daug metų savo profesinės veiklos ji skyrė kovai už vaikų saugumą. Praėjusio amžiaus paskutiniame dešimtmetyje ji susidūrė su nepatiklumu, kritika ir atviru pasipriešinimu iš kolegų, politikų ir visuomenės pusės, liudijančiais, kad vaikų lytinio išnaudojimo problema pradėta įsisąmoninti palyginus neseniai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.