2014-03-21 15:57:46

Popiežiaus Pranciškaus homilija: jei norime klausti Dievo Žodžio, reikia nuolankumo ir maldos (+video)


Jei krikščionis nesimeldžia, jei jam trūksta nuolankumo, atsitinka, kad jis pasisavina Dievo Žodį, - kalbėjo popiežius Pranciškus, penktadienio rytą aukotų Mišių homilijoje komentuodamas Evangelijoje girdėtą Jėzaus palyginimą apie nesąžiningus vynininkus, kurie pasisavino vynuogyną ir netgi nužudė jo savininkoų sūnų. Jėzaus palyginimo klausės fariziejai. Jie suprato, kad Jėzaus kritika jiems skirta ir nuo tos akimirkos ieškojo progos kaip Jėzumi nusikratyti.

Štai kokia laikysena privaloma tam, kas nori klausyti Dievo Žodžio: pirma – nuolankumas, antra – malda, - sakė Pranciškus. Fariziejai klausėsi Jėzaus žodžių, bet nesimeldė. Jiems maldos nereikėjo. Jie jautėsi saugūs ir tvirti, jautėsi kaip dievai.

Nuolankumas ir malda. Tik su nuolankumu ir malda mes einame pirmyn, klausomės Dievo Žodžio ir jam paklūstame. Bažnyčioje. Esame nuolankūs ir meldžiamės Bažnyčioje. Tik šitaip išvengsime to, kas atsitiko palyginime minimiems vynininkams, kurie tapo žudikais. Netapsime žudikais, ginančiais pasisavintą Dievo Žodį, tą žodį, kurį manome esant Dievo Žodžiu, nors iš tiesų tai mūsų pačių iškraipytas žodis.

Prašykime Viešpatį nuolankumo malonės, kad žiūrėtume į Jėzų kaip į mums kalbantį Išganytoją. Jis kalba man. Kiekvienas iš mūsų turime suprasti: jis kalba man. Jis man kalba kai skaitau Evangeliją. Atverkime širdis Šventajai Dvasiai ir melskimės. Karštai melskimės. Prašykime, kad sugebėtume nuolankiai priimti šį Žodį ir būti jam klusnūs, - ragino Šventasis Tėvas. (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.