2014-03-21 17:19:10

Papa: Božja se riječ u srcu 'ubija' ako nedostaju poniznost i molitva!


Da se u srcu ne bi ubila Božja riječ, treba biti ponizan i sposoban moliti – rekao je Sveti Otac u propovijedi na jutarnjoj Misi komentirajući ulomak iz Matejeva evanđelja.
Može se ovladati Božjom riječju i s njom raspolagati po vlastitoj volji, ako kršćanin i nije ponizan i ako ne moli. Papa je to istaknuo i upozorio na tu opasnost komentirajući Isusovu prispodobu o vinogradarima-ubojicama, koji najprije ubiju sluge, a na kraju i gospodarova sina s nakanom da bi zadobili baštinu. Tu su prispodobu slušali farizeji, starješine i svećenici, kojima se Isus obraća da im objasni „gdje su pali“, jer im srce nije bilo otvoreno Božjoj riječi – kazao je papa Franjo.
U tomu je drama tih ljudi, a i naša drama! Ovladali su Božjom riječi. Božja je riječ postala njihova riječ, riječ za njihovu uporabu, ideologiju, teologiju, riječ u njihovoj službi. Svatko ju tumači po svojoj volji, prema tomu kako mu odgovara. To je drama tih ljudi, i stoga ubijaju. To je iskusio Isus – rekao je Sveti Otac.
Kad su slušali te Isusove riječi, svećenički su glavari i farizeji shvatili da govori o njima. Nastojali su ga uhititi i osuditi na smrt. Božja riječ tako biva mrtva, „utamničena“, a Duh Sveti okovan u njihovim željama. Točno se to događa i nama, kada nismo otvoreni novìni Božje riječi, kad joj nismo poslušni – primijetio je papa Franjo.
No, ima jedna izreka koja nam ulijeva nadu. Božja je riječ mrtva u srcu tih ljudi, a može umrijeti i u našem srcu! Ali ne završava na tomu, jer Božja je riječ živa u srcu jednostavnih, poniznih, u srcu Božjega puka. Razmišljali su kako uhititi Isusa, ali su se bojali Božjega naroda, jer ga je narod smatrao prorokom. To je jednostavno mnoštvo naroda slijedilo Isusa, jer su njegove riječi bile u njihovu srcu, grijale su ga, a narod nije bio pogriješio: Božju riječ nije rabio za vlastiti interes, slušao ju je i nastojao biti malo bolji – rekao je Papa.
A mi, zapitao je Papa zaključujući propovijed, što nam je činiti da ne ubijemo Božju riječ, da joj budemo poslušni, da ne 'okujemo Duha Svetoga'? Dvije jednostavne stvari – odgovorio je Papa.
Ovo je ponašanje onoga tko želi slušati riječ Božju: prvo, poniznost; drugo, molitva. Ljudi iz prispodobe nisu molili, molitva im 'nije bila potrebna'. Osjećali su se sigurnima, jakima, smatrali su se 'bogovima'. Poniznost i molitva. U Crkvi: poniznost i molitva. Tako nam se neće dogoditi ono što se dogodilo tim ljudima: nećemo ubijati da bismo obranili riječ Božju; riječ za koju vjerujemo da je Božja, a zapravo smo je posvema izobličili – zaključio je Sveti Otac.
All the contents on this site are copyrighted ©.