2014-03-20 16:58:37

COMECE: bp Stepnowski o eurowyborach


W posiedzeniu plenarnym Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej bierze udział bp Janusz Stepnowski z Łomży. Przedstawiciel episkopatu Polski podkreśla wagę nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego:

„Zapraszam wszystkich, aby wzięli udział w tych wyborach i wybrali odpowiednich, właściwych kandydatów według swojego sumienia i według swojej wizji świata i społeczeństwa, aby ta Europa nie zatraciła swoich korzeni chrześcijańskich – powiedział Radiu Watykańskiemu bp Stepnowski. – U początku unii gospodarczej korzenie chrześcijańskie były tą bazą. Dzisiaj przy wyborze kandydatów nie możemy zapomnieć o zasadzie solidarności międzyludzkiej. To też należy do korzeni Unii Europejskiej. Solidarność międzyludzka, też solidarność między narodami, tak jak w tym momencie przeżywamy tą solidarność Polaków z narodem ukraińskim. Mimo że historia tych dwóch narodów była dość trudna, to jednak obecnie wszyscy jesteśmy solidarni z naszymi sąsiadami”.

Bp Stepnowski wskazuje też inne kryteria, jakie kandydaci do Europarlamentu winni spełniać zgodnie z nauczaniem społecznym Kościoła. Chodzi o szacunek do życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci i troskę o rodzinę, zwłaszcza w kontekście ruchów migracyjnych na Starym Kontynencie, a także o wolę ochrony niedzieli jako dnia wolnego od pracy.

lg, tc, jd/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.