2014-03-19 16:40:48

Sukako Pranciškaus Petro tarnystės pradžios pirmosios metinės


Trečiadienį, kovo 19 dieną sukako popiežiaus Pranciškaus visuotinės Bažnyčios ganytojo tarnystės pirmosios metinės. Prieš metus pontifikato inauguracijos Mišiose Šventasis Tėvas dėkojo Viešpačiui, kad Petro tarnybos pradžią galėjo švęsti šv. Juozapo, Mergelės Marijos sutuoktinio ir visuotinės Bažnyčios globėjo iškilmės dieną. Apibūdindamas savo tarnystę Pranciškus sakė, kad popiežius turi žvelgti į nuolankią, konkrečią, tikėjimo kupiną šventojo Juozapo tarnystę ir, kaip jis, išskėsti rankas, kad globotų visą Dievo tautą ir, kupinas meilės ir švelnumo, priimtų visą žmoniją, pirmiausia vargšus, silpniausiuosius, mažiausiuosius, ištroškusius, ateivius, nuoguosius, ligonius, kalinius (plg. Mt 25, 31–46). Tik tas, kas tarnauja mylėdamas, moka globoti! - pridūrė Pranciškus, prašydamas Mergelės Marijos, šventojo Juozapo, šventųjų Petro ir Pauliaus, šventojo Pranciškaus užtarimo.

Praėjus metams popiežius jaučiasi laimingas, pareiškė ispanų spaudai kun. Guillermo Marcó, kuris aštuonerius metus buvo Buenos Airių arkivyskupo sekretorius. Jis pasidalijo asmeninio susitikimo su popiežiumi įspūdžiais, papasakojo apie popiežiaus kasdieną, samprotavo apie tikslus ir galimus pasikeitimus. Pokalbį išspausdino dienraštis „La Razón“.

Pasak buvusio kardinolo Bergoglio sekretoriaus, popiežiui Pranciškui net sunku patikėti, kiek daug jau nuveikė per pirmuosius metus. Antra vertus, popiežius kiek stebisi dėl atgarsių, kuriuos gali sukelti bet kuris jo gestas, kad ir pats paprasčiausias, pavz., kad lipdamas į lėktuvą pats nešasi savo portfelį, apie ką paskui kalbėjo visas pasaulis. Popiežius atvirai nėra sakęs, tačiau galima susidaryti įspūdį, kad jis pasiilgęs savo turėtos laisvės ir norėtų daugiau laiko skirti bendravimui su Argentinoje gyvenančia savo seserimi. Vis dėl to jis ir toliau yra visai toks pat, koks buvo iki išrinkimo. Atsisveikinant palydi nuo durų slenksčio; išlydėdamas dairosi maišelio sudėti įteikiamus daiktus. Popiežius yra meilus žmogus. Skirtumas tas, kad dabar susitinkant su juo reikia praeiti pro tris policijos postus.

Popiežiui itin rūpi gailestingumo tema, kuri atsispindi ir jo vyskupystės herbe. Jis nežada keisti doktrinos, nes yra konservatorius, tačiau keisis priėjimo prie problemų būdas. Vien smerkimai nieko negelbsti, reikia priartėti prie žmonių nebūnant nei per daug griežtiems, nei per daug nuolaidiems.

Kokia popiežiaus kasdiena? Jis keliasi 4,30 val., pasiruošia dienai, meldžiasi iki septintos šv. Mortos namuose, paskui aukoja Mišias. Tada pusryčiauja, priima audiencijoje Apaštališkuosiuose rūmuose iki vidudienio. Popietę praleidžia šv. Mortos namuose iki devintos vakaro, kai eina miegoti. Šv. Mortos namai buvo įrengti kardinolams, dalyvaujantiems konklavoje. Pranciškus ten gyvena su savo sekretoriais. Jo bute miegamasis, priimamasis ir vonios kambarys. Popiežius nenaudoja kompiuterio, rašo mašinėle. Juokaudamas tvirtina, kad yra apsuptas argentiniečių, kurie nuolat prašo audiencijos. Kiti Vatikane stebisi jo darbštumu. Jis pats kartą išlydėdamas pasakė: „Nei akimirkai nesu praradęs vidinės ramybės“.

Paskutinis susitikimas? Jis įvyko vasario 27 dieną. Pirma priėmė grupėje su kitais, paskui visą valandą pabendravome privačiai. Mūsų delegacija buvo ką tik sugrįžusi iš Šventosios Žemės. Rengiame Šventojo Tėvo kelionę, kuri įvyks gegužės 24-26 dienomis. Delegaciją sudarė 45 žmonės. Ją sudarė 15 žydų, 15 musulmonų ir 15 katalikų. Lankėmės tose vietose, kuriose lankysis popiežius: Betliejuje, Jeruzalėje ir Jordanijoje. Susitikome su Izraelio prezidentu Shimon Peres ir su palestiniečių pareigūnais. Jau Buenos Airėse mums rūpėjo pažinti kitas religijas išpažįstančius žmones. Todėl susitikdavome su islamo centro atstovais, taip pat su Argentinoje veikiančių izraeliečių organizacijų nariais. Bergoglio visuomet buvo linkęs rengti bendras akcijas labiau, nei vien teologines diskusijas. Popiežius Pranciškus gerai žino, kad santykiai stringa, jei kalbos sukasi apie politiką, teologiją ir gerėja, kai kalbama iš širdies! Tokiu nusistatymu ruošiamės kelionei į Šventąją Žemę, - pasakė kun. Guillermo Marcó. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.