2014-03-20 17:05:39

Pranciškaus trečiadienio katechezė tėčiams: rūpinkitės, kad vaikai augtų išmintimi, amžiumi ir malone (+video)


Šiandien, kovo 19 dieną, švenčiame šv. Juozapo, Marijos sutuoktinio ir visuotinės Bažnyčios globėjo iškilmę. Skiriame šią katechezę jam, nusipelniusiam viso mūsų dėkingumo ir atsidavimo dėl mokėjimo rūpintis Šventąją Mergelę ir Sūnų Jėzų. Buvimas sergėtoju yra Juozapo bruožas, yra jo didžioji misija, - pradėdamas bendrąją trečiadienio audienciją, kreipdamasis į tūkstančius šv. Petro aikštėje susirinkusius maldininkus ir piligrimus, sakė popiežius Pranciškus. Jis kalbėjo apie rūpestį tam tikroje, ugdymo perspektyvoje, kvietė pažvelgti į Juozapą kaip į ugdytojo pavyzdį. Šventasis Juozapas, kaip rašė Lukas, rūpinosi ir lydėjo Jėzų jo augimo „išmintimi, amžiumi ir malone“ kelyje. Jis nebuvo Jėzaus Dievas: Jėzaus tėvas buvo Dievas. Tačiau Jėzui jis buvo tėtis, kad padėtų jam augti – išmintimi, amžiumi ir malone.

Amžius yra pati natūraliausia augimo – fizinio ir psichologinio – dimensija. Juozapas, kartu su Marija, rūpinosi Jėzumi ypač šiuo požiūriu: jį augino taip, kad jam netrūktų nieko, kas būtina sveikam vystimuisi. Nepamirškime, kad rūpestis dėl Vaikelio gyvybės atvedė iki pabėgimo į Egiptą, bėgant nuo Erodo: Juozapas, Marija ir Jėzus tapo pabėgėliais. Grįžus ir įsikūrus Nazarete tęsėsi ilgas Jėzaus gyvenimo periodas šeimoje. Tais metais Juozapas išmokino Jėzų savo, dailidės amato.

Kita Jėzaus ugdymo dimensija yra išmintis. Juozapas buvo pavyzdys ir mokytojas tos išminties, kuri maitinasi Dievo Žodžiu. Juozapas mokė mažąjį Jėzų klausytis Dievo Žodžio lydėdamas jį šeštadieniais į Nazareto sinagogą.

Galiausiai, malonės dimensija. Evangelistas Lukas pažymi, kad Dievo malonė visada buvo su Jėzumi. Čia, žinoma, Juozapo dalis yra labiau ribota, nei amžiaus ir išminties dimensijose. Tačiau būtų didelė klaida manyti, kad tėvas ir mama negali padaryti nieko auklėjant vaikus augti Dievo malonėje.

Brangūs broliai ir seserys, šv. Juozapo misija neabejotinai yra vienintelė ir nepakartojama, nes vienintelis yra Jėzus. Ir vis dėlto, savo rūpesčiu Jėzumi, mokydamas jį augti išmintimi, amžiumi ir malone, Juozapas yra kiekvieno ugdytojo ir ypač tėčio pavyzdys. Patikiu jo globai visus tėvus, kunigus – kurie taip pat yra tėvai – ir visus tuos, kurie turi ugdytojo uždavinį Bažnyčioje ir visuomenėje. Ypatingu būdu norėčiau pasveikinti šiandien, tėvo dieną, visus gimdytojus ir visus tėvus: jus sveikinu iš širdies! – sakė popiežius Pranciškus, kviesdamas rankų pakėlimu atsiliepti visus tėvus šv. Petro aikštėje, sveikindamas juos, melsdamas jiems malonės būti arti jė vaikų, tuo pat metu leidžiant jiems augti.

Būkite kaip šv. Juozapas: rūpinkitės jų augimu išmintimi, amžiumi ir malone; jiems reikia jųsų artumo, jūsų buvimo ir meilės! Ačiū už viską, ką darote dėl vaikė. Sveikinimai ir geros tėvo šventės visiems čia esantiems tėčiams, visiems tėčiams! – kalbėjo Pranciškus.

Jis taipogi paminėjo ir tuos tėčius, kurių nebėra, kuriuos pasišaukė Viešpats. Popiežius pakvietė maldai už visus tėčius, gyvus ir mirusiuosius, kreipiantis į visų mūsų Tėvą, sukalbant „Tėve mūsų“ maldą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.