2014-03-18 15:52:29

Popiežiaus Pranciškaus homilija: tikras krikščionis rūpinasi kitu žmogumi (+video)


„Padėkite engiamajam, užstokite našlaitį, ginkite našlės bylą“ – buvo skaitoma antradienio Mišių skaitinyje iš pranašo Izaijo knygos. Komentuodamas šį kvietimą, popiežius Pranciškus šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje sakė, kad jie ypatingai skamba dabartiniu Gavėnios atsivertimo metu.

Esame kviečiami rūpintis artimu žmogumi, tai yra globoti sergantį, vargstantį, mūsų pagalbos prašantį, rūpintis tuo, kuris pats nesugeba arba nemoka savimi pasirūpinti. Rūpinimasis artimu yra atskaitos taškas. Veidmainiai nemoka to daryti, nesugeba, nes jie taip įsižiūrėję į save, kad kitų nemato. Tačiau, - sakė Popiežius, - jei žmogus eina kartu su Viešpačiu, jei stengiasi prie jo priartėti, tuomet Viešpaties šviesoje jis ima kitaip viską matyti ir jis ištiesia broliui pagalbos ranką. Pagalba artimui tai atsivertimo ženklas. Jėzus, palyginime apie Paskutinį teismą, aiškiai sako, kad būsime teisiami pagal tai ar gyvenime padėjome broliams, ypač vargstantiems ir sergantiems.

Pasak popiežiaus Pranciškaus, Gavėnia tam ir skirta, kad ištiesintume savo gyvenimo kelią, sutvarkytume savo gyvenimą, pakeistume gyvenimą, priartėtume prie Viešpaties. Jei esame veidmainiai, vadinasi – mes toli nuo Viešpaties. Veidmainiams Viešpaties nereikia, jie mano, kad patys gali išsigelbėti, jie vaidina šventuosius. Esame arti Viešpaties kai atgailaujame, kai prašome atleidimo, kai rūpinamės broliais, kuriems reikia pagalbos. Viešpats mums tesuteikia šviesos ir teduoda drąsos, kad atpažintume kas mumyse dedasi ir nebijotume atsiversti, artintis prie Viešpaties. Gera būti arti Viešpaties, - sakė Pranciškus antradienio ryto Mišių homilijoje. (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.