2014-03-17 12:12:05

„Klausykime Jėzaus, kasdien skaitykime Evangeliją!“ Ragino Popiežius sekmadienio vidudienį šv. Petro aikštėje ir po pietų lankydamasis Romos priemiesčių parapijoje


Sekmadienio vidudienio maldos proga sakytoje kalboje popiežius Pranciškus komentavo antrojo Gavėnios sekmadienio Evangeliją, kalbančią apie Viešpaties Atsimainymą.

Biblijoje kalnas yra Dievo artumo, maldos, buvimo Dievo akivaizdoje vieta. Jėzus paėmė su savimi tris mokinius – Petrą, Jokūbą ir Joną, užkopė su jais į kalną ir pasirodė jiems atsimainęs, spindintis savo šlovės šviesa. Pasirodė taip Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su Jėzumi. O iš dangaus pasigirdęs Tėvo balsas tarė: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus“. „Klausykite jo!“ Tėvas apaštalams ir mums sako: Klausykite Jėzaus! Jis yra mano mylimasis Sūnus. Gerai įsiminkime šiuos žodžius; priimkime juos ir į širdį. „Klausykite Jėzaus!“ Tai jums sako ne popiežius, bet Dievas Tėvas; sako visiems: man, jums, visiems! Tai pagalba mums, einantiems Gavėnios keliu, - kalbėjo Pranciškus sekmadienio vidudienį.

Mes, Jėzaus mokiniai, esame kviečiami rimtai žiūrėti į visa tai ką Jėzus sako. Jei norime klausyti Jėzaus, turime būti su juo, sekti jį, kaip tos minios, kurios ėjo jam iš paskos Palestinos keliais. Jėzus neturėjo pastovios katedros ar sakyklos. Jis buvo keliaujantis mokytojas. Žmonės keliavo kartu su juo ir girdėjo jo mokymą. Mes, dabartiniai Jėzaus mokiniai, turime užrašytą jo Žodį, Evangeliją. Leiskite jūsų paklausti, - kalbėjo Popiežius: ar perskaitote kasdien bent po trumpą Evangelijos ištrauką? Vieni taip, kiti ne. Tačiau tai labai svarbu. Reikėtų nuolat prie savęs turėti mažą Evangelijos knygą, nešiotis kišenėje, rankinėje, ir perskaityti po mažą ištrauką bet kuriuo dienos metu. Bet kuriuo dienos metu aš išsitraukiu iš kišenės Evangeliją ir perskaitau trumpą ištrauką. Evangelijoje mums kalba Jėzus!

Atsimanymo įvykyje, apie kurį kalba šios dienos Evangelija, svarbūs du momentai: kopimas į kalną ir grįžimas žemyn. Ir mums, kaip tiems trims mokiniams, sakė Popiežius, reikia į eiti į nuošalią vietą, užkopti į tylos kalną, kad galėtume atrasti save pačius ir geriau suprasti ką mums byloja Viešpaties balsas. Tačiau negalime ten pasilikti! Susitikimas su Dievu maldoje mus skatina vėl leistis žemyn nuo kalno, grįžti į pakalnę, į lygumą, kur sutiksime vargų, neteisybės, materialinio ir dvasinio skurdo slegiamus žmones. Jėzaus žodis, kurį turime širdyje, tampa galingesnis kai mes jį skelbiame, kai dalijamės juo su kitais. Tad mokykimės kopti į kalną melstis ir leistis žemyn dalytis broliška meile.

* * *

Raginimą klausyti Jėzaus, kad būtų tvirtesnis mūsų tikėjimas, popiežius Pranciškus pakartojo sekmadienio pavakare lankydamasis Guidonia miestelio parapijoje, Romos rytiniame pakrašty. Aukodamas Mišias parapijos bažnyčioje, homilijoje kalbėdamas apie Viešpaties Atsimainymą, popiežius Pranciškus klausė: kokios krikščionio pareigos? Jūs ko gero atsakytumėte: sekmadieniais dalyvauti Mišiose, pasninkauti Didžiąją Savaitę ir panašiai. Tačiau pati svarbiausia krikščionio užduotis yra klausyti Dievo Žodžio, klausyti Jėzaus, klausyti mums skirto jo Žodžio. Jis mums kalba ir savuoju Žodžiu jis mus išgelbėja. Mes kasdien girdime radiją, televiziją, žmonių kalbas. Kasdien prisiklausome įvairiausių dalykų. Bet aš jums sakau: kasdien suraskime laiko Jėzui, klausykime Jėzaus, jo Žodžio. Kaip Vidudienio maldos proga sakytoje kalboje, taip pat ir Romos priemiesčio parapijos tikinčiuosius Popiežius ragino visada turėti po ranka mažą Evangelijų knygytę ir kasdien paskaityti po mažą ištrauką.

Lankydamasis parapijoje popiežius Pranciškus susitiko su ligoniais, vaikais ir jaunimu, su parapijoje veikiančiomis pasauliečių judėjimų ir bendruomenių grupėmis. Iš viso vizitas parapijoje truko beveik penkias valandas. (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.