2014-03-17 16:19:49

Romoje – „Kryžiaus kelias už nukryžiuotas moteris“


Kryžiaus kelias, kaip solidarumo ženklas ir malda už moteris, nukentėjusias nuo prekybos žmonėmis, prievartinės prostitucijos ir smurto. Popiežiaus Jono XXIII bendruomenės iniciatyva Kryžiaus kelio procesija keliaus centrinėmis Romos gatvėmis jau šį penktadienį. Tai tradicija, įkurta bendruomenės steigėjo kunigo Oreste Benzi.

Asociacijos vadovas Giovanni Ramonda visos bendruomenės vardu padėkojo popiežiui Pranciškui, kuris kovo 16 dieną po Angelo maldos priminė apie šį gavėnios renginį. „Ypatingai dėkoju popiežiui visų moterų ir merginų vardu, kurios ir toliau skriaudžiamos, išnaudojamos, kurios laukia savo išlaisvinimo“. Nepaisant įvairių pastangų, prekybos žmonėmis, prostitucijos ir išnaudojimo tinklas tebeveikia tarsi nepaliečiama zona. Galbūt čia vergovės režimas rado puikią socialinę terpę? – klausia iniciatyvos organizatoriai. „Štai kodėl kviečiame išeiti į tas gatves, kur vyksta baisus turgus, ir simboliškai jas apkabinti solidarumu, kelti į Viešpatį maldas už šias kenčiančias seseris“, rašoma bendruomenės svetainėje. „Kryžiaus kelias už nukryžiuotas moteris“ - tai nukentėjusių moterų rauda Dievui, tai jų prašymas atsakingoms institucijoms, kad aiškiai pasiryžtų sustabdyti šią rinką. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.