2014-03-17 13:08:15

Kardinál Tomko oslávil významné jubileá aj v kruhu Slovákov v Ríme


Taliansko 17. marca – „Vďaka za všetko, čo robíte pre Slovákov a pre Cirkev. Veľa ste dostali, veľa dávate,“ takto sa prihovoril Marek Haratim, vicerektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda, jubilujúcemu kardinálovi Jozefovi Tomkovi, ktorý včera so Slovákmi žijúcimi v Ríme oslávil svojich deväťdesiat rokov života a šesťdesiatpäť rokov kňazstva. Na pôde kolégia sa zišli zástupcovia slovenského a českého diplomatického zboru, významné osobnosti cirkevného a kultúrneho života, štyri desiatky kňazov a mnoho Slovákov z radov laikov.
Kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, si životné jubileum pripomenul najprv svätou omšou a následne recepciou. Slovákom a Čechom v homílii adresoval ďakovné slová za ich prítomnosť na eucharistickej slávnosti, ktorou chcel „Všemohúcemu Bohu poďakovať za všetky dary“, ktoré mu „v živote hojne udelil“. Spomenul si aj na mnohých ľudí, ktorí mu počas neho nejakým spôsobom prejavili pomoc.

Vicerektor Haratim v závere svätej omše predniesol v mene všetkých prítomných poďakovanie kardinálovi Tomkovi za „príklad pevnej viery, vernosti Matke Cirkvi a pravej národnej hrdosti“. Pripomenul aj jeho ústrednú úlohu pri budovaní Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda, ktorý minulý rok oslávil 50. výročie svojho založenia. Ako povedal, aj to bol jeden z výsledkov kardinálových „snáh o rozširovanie odkazu svätých Cyrila a Metoda“. V závere jubilantovi poprial, aby u neho aj naďalej rástla „viera v Boha, láska k Cirkvi a národná hrdosť“.

Po svätej omši nasledovala recepcia, počas ktorej kardinálovi Tomkovi zaspieval aj operný spevák Peter Dvorský, súčasný riaditeľ Slovenského inštitútu v Ríme, a nechýbali ani osobné gratulácie viacerých prítomných. –mf–Foto: Anna Ragančíková
All the contents on this site are copyrighted ©.