2014-03-15 15:46:32

Motto a logo pápežovej cesty do Svätej zeme sú známe


„Aby všetci jedno boli“, také je motto cesty pápeža Františka do Svätej zeme, ktoré včera Vatikán predstavil spolu s logom. Na ňom sú v bratskom objatí vyobrazení svätí Peter ako predstaviteľ latinskej Cirkvi a Ondrej ako predstaviteľ Cirkvi západu. Obaja sa plavia morom na loďke, nad ktorej plachetnicou sa nachádza spomínané motto apoštolskej cesty.
Autorov loga inšpirovalo aj historické objatie Pavla VI. a patriarchu Atenagora počas jeho návštevy vo Svätej zemi, od ktorej uplynulo päťdesiat rokov. Sám ekumenický patriarcha Bartolomej I. v tejto súvislosti pred nedávnom uviedol: „Toto 50. výročie historického stretnutia medzi Pavlom VI., blahej pamäti a naším nikdy nezabudnuteľným predchodcom patriarchom Atenagorom je výnimočnou príležitosťou na prehĺbenie bratských pút medzi Petrom a Ondrejom, pretože obe naše katedry im vďačia za svoj základ. Z tohto dôvodu, v stopách pápeža Pavla VI. a patriarchu Atenagora vyjadrujeme našu túžbu upevniť vzťahy medzi Rímskokatolíckou a Pravoslávnou cirkvou. Pred dvetisíc rokmi to bol Jeruzalem, kde svetlo zažiarilo z hrobu. Kiež je to opäť Jeruzalem, kde svetlo pokoja, vzájomnej dôvery a bratskej lásky znovu jasne zažiari pre dobro našich dvoch cirkví a pre dobro celého sveta.“ –mf–
All the contents on this site are copyrighted ©.