2014-03-15 17:40:59

Kodėl pal. Jonas XXIII vadinamas geruoju popiežiumi?


Kovo 1 dieną vyriausiam iš naujųjų kardinolų Loris Capovilla buvo įteiktos kardinoliškos insignijos. 98 metų kardinolas Capovilla, buvęs pal. Popiežiaus Jono XXIII sekretorius, dėl amžiaus atsisakė kelionės į Romą, tad jam kardinolo biretą ir žiedą, taip pat Romos Trastevere bazilikos titulo pergamentą, į šiaurės Italijos miestelį netoli Bergamo atvežė ir popiežiaus Pranciškaus vardu įteikė Kardinolų kolegijos dekanas Angelo Sodano.

Iškilmingose apeigose Sotto il Monte bažnyčioje dalyvavo per šimtą žmonių, kurių dauguma buvo Sotto il Monte miestelio, iš kurio kilęs palaimintasis Jonas XXIII, gyventojai, beje nemaža jų dalis yra būsimo šventojo Jono XXIII artimieji. Taip pat dalyvavo vyskupai, kardinolai ir paprasti tikintieji iš kitų Italijos vietovių, kuriose kardinolas Capovilla yra gyvenęs ir dirbęs: iš Romos, Venecijos, Chieti, Loreto ir Bergamo.

Po apeigų ir sveikinimų kalbą pasakė naujasis kardinolas, kuris pasidalijo ligi šiol negirdėtais prisiminimais apie būsimą šventąjį Joną XXIII, visame pasaulyje vadinamą geruoju popiežiumi, itališkai „il Papa Buono“. Loris Capovilla buvo Angelo Giuseppo Roncalli asmeninis sekretorius Venecijos patriarchate ir Romoje per visą pontifikatą, nuo 1953 iki 1963 metų. Kardinolas, daugybės straipsnių ir apžvalgų bei nevieno veikalo apie Joną XXIII autorius, kardinoliškų insignijų įteikimo šventės dalyviams papasakojo iš kur kilęs popiežiaus Jono, kaip “gerojo popiežiaus”
vardas.

Popiežiaus Jono XXIII apsilankymas Šv. Tarcizijaus parapijoje Romoje 1963 m. kovo 7 dieną vyko per Italijos rinkimų kampaniją, kvartalo namų sienose ir afišų lentose mirgėjo partijų rinkiminiai plakatai. Municipaliteto atstovai popiežiaus apsilankymo proga nusprendė visus rinkimų kampanijos plakatus uždengti baltomis drobėmis, o ant jų užrašė: „Evviva il Papa buono“ (Tegyvuoja gerasis popiežius).

Gerojo popiežiaus vardas prigijo ir plačiai paplito per ateinančius pora mėnesių kai prasidėjo jau ilgokai sunkiai sirgusio popiežiaus agonija, tuomet rezonansinis įvykis, pritraukęs minias tikinčiųjų, kurie per kelias dienas ir naktis nesitraukė iš Šventojo Petro aikštės, melsdamiesi už savo gerąjį popiežių.

Joną XXIII Geruoju popiežiumi pavadino Benediktas XVI kai prieš keletą metų buvo minimos Jono XXIII išrinkimo popiežiumi penkiasdešimtosios metinės. Benediktas XVI grupei maldininkų iš šiaurės Italijos pasakė, kad pal. popiežiaus Jono XXIII išrinkimas 1958 metais „buvo preliudija ir pranašystė tėviškumo patirties, kurią Dievas ruošėsi mums padovanoti su kaupu Gerojo Popiežiaus žodžiais, gestais ir bažnytine tarnyste.“ (Benediktas XVI, kalba Bergamo piligrimams, 2008 m.)

Gerąjį popiežių Joną palaimintuoju paskelbė popiežius Jonas Paulius II 2000 metais. Dabar juos abu popiežius Pranciškus paskelbs visuotinės Bažnyčios šventaisiais. Kanonizacijos apeigos įvyks Romoje, Šv. Petro aikštėje, balandžio 27 d., Atvelykio sekmadienį, kuris katalikų Bažnyčioje yra švenčiamas kaip Dievo gailestingumo sekmadienis. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.