2014-03-29 17:53:20

Bose prioras: ką reiškia didysis ortodoksų Bažnyčios sinodas?


Stambule susirinkę ortodoksų Bažnyčių primai paskelbė, jog 2016 metais, nebent sutrukdytų netikėtos ir didelės kliūtys, bus sušauktas didysis ortodoksų Bažnyčios sinodas. Galime suprasti jo svarbą žinant, kad tokių sinodų iki šiol buvo sušaukti vos septyni ir visi pirmajame tūkstantmetyje. O ir dabartiniam sinodui paruošti prireikė 30 metų, paruošimo procesas nebuvo sklandus ir paprastas.

Apie ortodoksų Bažnyčios didįjį sinodą italų katalikų žinių agentūrai SIR komentavo ekumeninio ir plačius ryšius su ortodoksais palaikančio Bose vienuolyno prioras Enzo Bianchi.

Sušaukti didįjį sinodą, pasak Bose prioro, yra tikrai reikšmingas įvykis ortodoksams dabartinėje silpnumo situacijoje: Bažnyčios nebesutampa su visuomenėmis, jos atstovauja mažumą; serbų, rusų, bulgarų ir rumunų ortodoksų Bažnyčios nukentėjo nuo komunizmo, dabar jas paliečia sekuliarizmas. Artimuosiuose Rytuose ortodoksai palieka savo žemes, kuriose jų protėviai gyveno beveik du tūkstantmečius, ir išsibarsto po visą pasaulį.

Šiame kontekste vienas iš ortodoksų Bažnyčios didžiojo sinodo siekių yra atrasti, atnaujinti vienybę ir bendrystę. Ortodoksų Bažnyčios yra autonomiškos, susibūrusios aplink savo patriarchus, turinčios senas bendrystės tradicijas, bet šiandieniniame kontekste joms reikia naujų bendrystės kelių ir vieningo balso, virš tarpusavio nesutarimų, kurių taip pat netrūksta. Kitas didelis tikslas yra panašus į Vatikano II Susirinkimą: atnaujinti būdą pristatyti tikėjimą sekuliarizuotame pasaulyje, kuriame krikščionys yra mažuma.

Kalbėdamas apie katalikų ir ortodoksų santykius, Enzo Bianchi sakė, jog ortodoksai visada kalbėjo apie kolegiališkumą, kai Vakaruose pabrėžėme pirmumą. Šiandien katalikams reiktų apmąstyti faktą, kad nėra pirmumo be kolegiališkumo. O pastarojo galėtume pasimokyti iš ortodoksų. Pastariesiems, savo ruožtu, reikėtų išplėtoti idėją, kad nėra kolegialumo, kuris veiktų be pirmumo, kuris užtikrina bendrystę ir vienybę.

Tačiau tai nėra lengvas uždavinys. Žinome, kad jau Jėzaus laikais apaštalai pradėjo ginčytis, kuris iš jų pirmesnis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.