2014-03-13 16:06:51

Išrinktas naujas Lenkijos Vyskupų konferencijos pirmininkas


Lenkijos vyskupai naujuoju Vyskupų konferencijos pirmininku išrinko Poznanės arkivyskupą Stanislawą Gadeckį. Naujasis Lenkijos episkopato vadovas gimė 1949 m. Kunigystės šventimai jam suteikti 1973 m. Romoje ir Jeruzalėje studijavo biblistiką. 1982 m. jam suteiktas biblinės teologijos daktaro laipsnis. 1992 m. popiežius Jonas Paulius II kun. Gadeckį paskyrė Gniezno augziliaru ir pats asmeniškai konsekravo vyskupu. 2002 m. vysk. Gadeckis buvo paskirtas Poznanės arkivyskupu.

Lenkijos episkopate arkiv. Stanislawas Gadeckis vadovauja komisijai atsakingai už kasmetinių sielovados planų sudarymą. Jo rūpesčiu pastaruoju metu buvo suintensyvinta suaugusiųjų žmonių sielovada, visos Lenkijos mastu suintensyvintas pasauliečių įtraukimas į parapijų administravimą. Pastaruosius keletą metų jis taip pat vadovavo Lenkijos vyskupų konferencijos ryšių su žydų bendruomenėmis komisijai. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.