2014-03-12 14:08:10

„Broliai ir seserys, labas vakaras“. Popiežiaus Pranciškaus išrinkimo pirmosios metinės (+video)


Ketvirtadienį sukanka vieneri metai nuo popiežiaus Pranciškaus išrinkimo. Pernai kovo 13-ąją, 19.06 val. Romos laiku, virš Siksto koplyčios pasirodė balti dūmai. Konklavoje dalyvavę 115 kardinolų per penktą balsavimą išrinko 265-ąjį Petro Įpėdinį. 20.12 val. šv. Petro bazilikos balkone pasirodęs kardinolas protodiakonas Jean-Louis Tauran paskelbė naujo popiežius vardą šv. Petro aikštėje buvusiems 100 tūkst. žmonių ir visam pasauliui: „Skelbiu jums didį džiaugsmą; turime Popiežių: prakilnųjį ir garbingąjį Šventosios Romos Bažnyčios kardinolą Jurgį Marijų (Jorge Mario) Bergoglio, kuris pasirinko Pranciškaus vardą“.

Pirmieji popiežiaus Pranciškaus žodžiai:

Broliai ir seserys. Labas vakaras. Jūs žinote, kad konklavos pareiga buvo duoti vyskupą Romai. Ir atrodo, kad mano broliai kardinolai, jį surado kone pasaulio pakrašty. Dėkoju, kad mane priimate. Romos vyskupijos bendruomenė turi savo vyskupą. Ačiū. Ir visų pirma norčiau, kad pasimelstume už mūsų vyskupą emeritą Benediktą XVI. Visi kartu melskimės už jį, kad Viešpats jį laimintų ir Švenčiausioji Mergelė jį globotų.

(Popiežiui vadovaujant visi sukalbėjo Tėve mūsų, Sveika Marija, Garbė Dievui).

Dabar pradedame kelionę, vyskupas ir Dievo tauta, šią Romos Bažnyčios kelionę, Romos Bažnyčios, kuri meile vadovauja visoms Bažnyčioms; pradedame brolybės, meilės, tarpusavio pasitikėjimo kelionę. Melskimės už mus pačius, vieni už kitus, melskimės už visą pasaulį, kad jame viešpatautų brolybė.

Linkiu jums, kad ši Bažnyčios kelionė, kurią šiandien pradedame, ir kurioje man padės čia esantysis Kardinolas vikaras, būtų vaisinga šio gražaus miesto evangelizavimui.

Dabar norčiau suteikti palaiminimą, bet pirma prašau jūsų, prieš vyskupo palaiminimą, suteikiamą Dievo tautai, prašau, kad jūs melstumėte Viešpatį laiminti mane. Prašau Dievo tautos maldos, kad prašytų palaiminimo jos vyskupui. Tyliai pasimelskite jūs už mane.

(Popiežius Pranciškus suteikė savo pirmą Apaštališkąjį palaiminimą ir po to dar pridūrė keletą žodžių)

Broliai ir seserys. Atsisveikinu su jumis. Dėkoju, kad mane priimate. Melskitės už mane ir iki greito pasimatymo. Rytoj eisiu pasimelsti Švenčiausiajai Mergelei, kad globotų visą Romą. Labos nakties ir gero poilsio.

(Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.