2014-03-13 16:07:56

Per Velykas keli tūkstančiai žmonių Prancūzijoje priims krikštą


Prancūzijos katalikų vyskupų konferencija paskelbė duomenis apie 2014 metų katechumenatą. Pasak jų, pasiruošimą užbaigs ir per šių metų Velykas, balandžio 20 dieną, krikštą gaus 3631 suaugęs žmogus, kuriuos lydėjo apie 11 000 palydovų, daugiausia pasauliečių.

Krikštą priimsiantys tuo pat metu priims ir kitus du įvesdinimo į krikščionišką gyvenimą ir katalikų bendruomenę sakramentus: sutvirtinimą ir Eucharistiją.

Prancūzijos vyskupai pasidžiaugė, kad krikštijamų suaugusiųjų skaičius palengva didėja. Pavyzdžiui, šiais metais krikštijama 40 procentų daugiau žmonių, nei 2004 metais. Kai kurios vyskupijos krikštija net dvigubai daugiau žmonių, nei ankstesniais metais. Trečdalis naujųjų katalikų bendruomenės narių yra iš Paryžiaus arkivyskupijos.

Du trečdaliai iš tų, kurie krikštysis yra moterys ir vienas trečdalis yra vyrai. 70 procentų iš visų tų, kurie priims krikštą, gyvena miestuose. Žvelgiant į amžių, didžioji katechumenų dalis yra jauni žmonės, nuo 20 iki 30 metų, nemažai studentų ar jaunų darbuotojų. Beveik pusė iš visų katechumenų gimė krikščioniškose šeimose ir beveik antra tiek gimė visai nereligingose šeimose. Prancūzijos vyskupų konferencija šiuos duomenis paskelbė kovo 11 dieną. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.