2014-03-12 15:46:37

Keli pirmųjų Pranciškaus pontifikato metų skaičiai


2013 metų kovo 13 dieną buvo paskelbtas naujojo Romos vyskupo, visos katalikų Bažnyčios vadovo vardas – Pranciškus. Praėjus lygiai metams apie jo išrinkimo jau paskelbta nemažai apžvalgų apie popiežiaus „efektą“ Bažnyčiai ir pasauliui. Tačiau šį bei tą apie pirmuosius Pranciškaus metus atskleidžia ir skaičiai.

Septyni milijonai – tiek žmonių sudalyvavo Pranciškaus audiencijose ir vadovautose apeigose per pastaruosius metus. Per juos popiežius nukeliavo 24 000 kilometrų, tolimiausia kelionė buvo į Rio de Žaneirą, į Pasaulines jaunimo dienas, kurių užbaigiamosiose Mišiose dalyvavo per tris milijonus jaunuolių. Popiežius paskelbė vieną encikliką „Lumen fidei“, tačiau patikslino, kad didžioji jos dalis buvo parengta jo pirmtako Benedikto XVI.

Popiežiaus buto numeris šv. Mortos svečių namuose Vatikane yra „201“: tai maždaug 50 kvadratinių metrų patalpos, kurias sudaro miegamasis, vonia, nedidelis priimamasis ir darbo kambarys. Pranciškus nepanoro gyventi tradiciniame popiežių bute Apaštaliniuose Rūmuose, pateisindamas tai savo asmenybės bruožais: jis negalįs gyventi vienas, tačiau turįs nuolatos būti tarp žmonių.

Dvylika milijonų asmenų seka popiežiaus Pranciškaus žinutes, skelbiamas beveik kasdien, socialiniame Twitter tinkle, profilyje @pontifex. Popiežiaus žinutės iškart paskelbiamos devyniomis kalbomis. Populiariausia, kaip galima atspėti, yra ispanų kalba, po to – anglų ir italų kalbos. Žinutės skelbiamos ir arabų kalba: ja popiežius turi 115 tūkstančių sekėjų.

Kas savaitę popiežių pasiekia tūkstančiai laiškų, į visus, žinoma, Pranciškus negali atsakyti, tačiau jau dešimtys žmonių papasakojo sulaukę iš jo telefoninių skambučių. Popiežiui siunčiamus laiškus peržiūri dvi pasaulietės moterys, viena vienuolė ir vienas kunigas. Juose kartais prašoma pagalbos, kartais išliejamas skausmas. Kitais atvejais Pranciškui perduodami linkėjimai, dedikuojamos kelios poezijos eilutės. Šventasis Tėvas yra tiesiogiai supažindamas su kai kuriais laiškais, su kritinėmis žmonių istorijomis. Tada jis sekretoriui nurodo ką atsakyti arba, kaip minėta, pats paima į rankas telefono ragelį.

Vasario 22 dieną Pranciškus sušaukė savo pirmąją kardinolų konsistoriją ir papildė ją 19 naujų narių. Kai kurie jo pasirinkimai nustebino visus, kurie mėgo prognozuoti. Pirmaisiais Pranciškaus pontifikato metais taip pat švęsta visa eilė beatifikacijų, tarp kurių kun. Pino Puglisi, žuvusio nuo mafijos rankos, ir Dviejų Sicilijų karalienės Marijos Kristinos iš Savojos, pagarsėjusios savo gailestingumo darbais. Taip pat kelios kanonizacijos, tarp kurių – aštuoni šimtai Otranto kankinių, dėl tikėjimo žuvę nuo užkariautojų turkų musulmonų rankos. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.